Naujos studijų knygos būsimiems pedagogams : filosofinių, pedagoginių ir komunikacinių reikšmių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos studijų knygos būsimiems pedagogams: filosofinių, pedagoginių ir komunikacinių reikšmių analizė
Alternative Title:
New educational books for future teachers: the analysis of philosophical, pedagogical and communicative meanings
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 57-63
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Komunikacija / Communication; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos dviejų studijų knygų, itin populiarių JAV universitetuose, komunikacinės, filosofinės, pedagoginės reikšmės. Atskleidžiama šių knygų svarba studentų naujajam pedagoginiam mąstymui, kuris savo esme yra konstruktyvus ir pedocentristinis. Jis yra orientuotas į vaiko patyrimo plėtotę, ugdymo-dialogo modelį, grindžiamą demokratijos kultūra. Nagrinėjamas knygų komunikacinis pobūdis, skatinantis studentus įtraukti į naujos ugdymo praktikos konstravimą priimant tam tikrą filosofiją ir sampratas. Taip skatinama studentų pedagoginio mąstymo ir praktinio veiksmo vienovė. Nurodoma, kad studijų knygose įprasminamas dialogas tarp dviejų pagrindinių vaikų ugdytojų grupių – tėvų ir pedagogų. Atskleidžiama, kokios galimybės atsiveria studentams suvokiant į vaiko galimybes orientuoto ugdymo filosofiją, kaip bendro su suaugusiais socialinio pasaulio konstravimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimas; Aukštosios mokyklos; Mokymas; Pedagogai; Komunikacija.

ENThe article analyses the communication, philosophical and pedagogical values of two textbooks that are currently very popular in US universities. The importance of these books for the new pedagogical thinking of students is explained, a way of thinking that is essentially constructive and child-centred. It is oriented to the development of children’s experiences, the development-dialogue model, based on a democratic culture. The communication style of the books is analysed, which encourages students to get involved in new training practices, based on a certain philosophy and concepts. This stimulates the unity of students’ pedagogical thinking and their practical activities. The article indicates that the textbooks validate the dialogue between the two basic parties involved in children’s development: their parents and their teachers. The article points out the possibilities that open up to students once they grasp that this child-centred training philosophy is a social construct of the world closely linked to adult culture. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/914
Updated:
2018-12-20 23:04:21
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: