Tarp rankraščio ir knygos: redaktoriaus funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp rankraščio ir knygos: redaktoriaus funkcijos
Alternative Title:
Between the manuscript and the book: functions of the editor
In the Journal:
Knygotyra. 2020, t. 75, p. 124-140
Keywords:
LT
Redaktorius; Turinio redaktorius; Kalbos redaktorius; Redagavimo lygmenys; Redakciniai leidyklos procesai.
EN
Editor; Content editor; Copyeditor; Levels of editing; Editorial publishing processes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis interviu su Lietuvos leidyklų atstovais, aprašomos redaktoriaus funkcijos šiuolaikiniame knygų leidybos procese. Nustatyta, kad redaktoriai prisideda prie strateginės bei vadybinės leidyklų veiklos ir yra atsakingi už tekstų redagavimo procesą. Nors dar yra leidyklų, išlaikiusių tradiciją strategine veikla užsiimantį specialistą vadinti vyriausiuoju redaktoriumi, šiuo metu daugumoje jų leidybinio portfelio formavimu užsiima (leidinių ar leidybos projektų) vadovai. Vadybine veikla – knygos projekto kuravimu – šiandieniniai redaktoriai užsiima tik išskirtiniais atvejais. Pagrindine redaktorių atsakomybe išlieka tekstų redagavimas. Aiškiausios funkcijos – tradiciškai mikrolygmeniu su tekstu dirbančių specialistų: (kalbos) redaktorių ir korektorių, redaguojančių teksto kalbinę raišką ir tvarkančių (maketo) korektūrą. Lietuvoje nėra išsikristalizavusi turinio redaktorių, įprastų šalyse, kur, palyginti su Lietuva, leidybos verslas vystėsi tolygiau, darbo erdvė. Leidėjų nuomone, Lietuvos leidykloms labai trūksta specialistų, galinčių prisidėti prie rankraščio turinio tobulinimo, t. y. gebančių redaguoti tekstą makrolygmeniu. [Iš leidinio]

ENThis article, based on interviews with representatives of Lithuanian publishing houses, describes the editor’s role in contemporary publishing. It is showed that editors contribute to strategic and managerial processes within the publishing houses and are responsible for the process of editing manuscripts. Even though certain publishing houses retain the habit of referring to the senior or chief editor as the one engaged in strategic activity, today many of the houses have project manager positions tasked with shaping the publishing portfolio. Today’s editors engage in managerial activities rarely; their main field of responsibility remains editing manuscripts. The clearest functions are associated with microlevel text specialization: copyeditors, proofreaders, and editors handling book layouts. Lithuanian publishing houses are yet to develop a clearly defined role of content editors, which is customary in other countries wherein the publishing industry had developed more consistently. According to the publishers, Lithuanian publishing houses face a lack of experts able to refine the contents of the manuscripts, i.e., to offer macrolevel text editing services. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91376
Updated:
2021-02-10 19:18:18
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: