Pedagoginės spaudos bendradarbis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės spaudos bendradarbis
Alternative Title:
Fellow in pedagogical press
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 90-100
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTApie pedagogą ir psichologą, nepriklausomos Lietuvos mokslininką, Amerikos lietuvių išeivijos veikėją, prof. habil. dr. Albiną Liaugminą šalies ir užsienio spaudoje nedaug rašyta. Jo mokslinį įdirbį tyrinėjo prof. O. Tijūnėlienė, dr. K. Pečkus ir kt. Plačiausiai tai aptariama monografijoje „Profesorius Albinas Liaugminas“. 1933–1939 m. jis aktyviai bendradarbiavo Lietuvos leidiniuose „Akademikas“, „Tautos mokykla“, „Vairas“ ir kt. Vakaruose, Kolumbijoje ir JAV rašė žurnaluose „Laiškai lietuviams“, „Aiduose“, „Kolumbijos lietuvyje“, „Revista Combiana de Filosofia“ ir kt. Amerikoje rašė į Bostono (JAV) „Lietuvių enciklopediją“, kitus leidinius. Prof. A. Liaugmino edukologijos publikacijas sudaro kelios grupės:1) moksliniai probleminiai straipsniai;2) moksliniai analitiniai apžvalginiai straipsniai;3) informacinės naujienos;4) knygų recenzijos, aptarimai ir pristatymai. Šiame straipsnyje visos jos (1–4) yra detaliai aptartos. Daug dėmesio čia skirta ir publikacijų tematikai bei problematikai. Įvairių rūšių, paskirties ir tematikos mokslinių bei kitų straipsnių rašymas jį lydėjo visą gyvenimą. Kartu tai buvo viena iš daugelio prof. A. Liaugmino gerai įsisąmonintų ir jam svarbių jo asmenybės, kaip aktyvaus mokslininko ir žymaus visuomenės veikėjo, pedagoginės ir kitos socialinės raiškos formų. Lietuvos, Kolumbijos ir Amerikos spaudoje prof. A Liaugminas paliko vertingą mokslinį rašytinį paveldą. Daugelis jo straipsnių savo mokslinio aktualumo ir reikšmės neprarado iki šių dienų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagoginė spauda; Užsienio pedagoginė mintis; History of pedagogy.

ENNot many articles have been written in Lithuanian and foreign press about pedagogue and psychologist, scientist of independent Lithuania, figure of the Lithuanian community in the United States, Prof. Habil. Dr. Albinas Liaugminas. His scientific works have been studied by Prof. O. Tijūnėlienė, Dr. K. Pečkus and others, while the broadest discussion is available in the monograph “Profesorius Albinas Liaugminas”. In 1933–1939, he was active contributor in Lithuanian publications “Akademikas”, “Tautos Mokykla”, “Vairas” and others, also writing to magazines “Laiškai Lietuviams”, “Aidai”, “Kolumbijos Lietuvis”, “Revista Combiana de Filosofia” and others in the West, Columbia and the United States. He also wrote to the “Lietuvių Enciklopedija” of Boston (US) and other publications. Prof. Liaugminas’ education publications can be divided in the following groups: 1) scientific problem articles; 2) scientific analytic overview articles; 3) information news; 4) book reviews, discussions and presentations. All groups are discussed in detail in the article, with a focus on topics and issues of his publications. Writing of various types, functions and topics of scientific and other articles was an important part of all of his life. At the same time, it was one of the many forms of pedagogical and other social expression of Prof. A. Liaugminas, an active scientist and outstanding public figure. Prof. A. Liaugminas left significant scientific written heritage in Lithuanian, Columbian and US press. Most of his articles carry their scientific topicality and importance to this day.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9134
Updated:
2013-04-28 16:54:09
Metrics:
Views: 8
Export: