Nauja knyga apie edukologinius tyrimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja knyga apie edukologinius tyrimus
Alternative Title:
New book about educological research
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 84, p. 169-170
Summary / Abstract:

LTProf. habil. dr. Bronislovas Bitinas naujausioje savo monografijoje „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ nagrinėja labai svarbią pastarojo meto pedagogikos mokslinių tyrimų metodologijos temą. Neskaičiuojant anksčiau išleistų darbų ir atskirų straipsnių, išsibarsčiusių po įvairius periodinius leidinius, kol kas šiai problemai skirtų platesnės apimties studijų, išskyrus kai kuriuos senesnius profesoriaus darbus, šalyje beveik neturėjome. Daugėjant šalyje edukologijos mokslinių tyrimų, nuolat didėja ir dėmesys edukologijos tyrimų metodologijos darbams. Tai dar labiau didina naujosios monografijos mokslinę bei praktinę reikšmę. Dėl to ir pats sumanymas parašyti tokią knygą yra labai sveikintinas, o monografijos pasirodymas – reikšmingas įvykis Lietuvos pedagogikos istorijoje. Monografijoje profesorius pateikia edukologinio tyrimo metodologinę analizę, paremtą savo ir kitų Lietuvos bei užsienio mokslininkų originaliais darbais, šiuolaikine socialinių tyrimų praktika. Knygos turinys ir medžiagos struktūra puikiai atskleidžia autoriaus pasirinktą tematiką, problematiką ir leidžia mokslininkui gan sėkmingai realizuoti sau išsikeltas užduotis. Knygą „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ sudaro keturios pagrindinės dalys. Monografija turi ir kitas privalomas dalis: pratarmę, įvadą, literatūros sąrašą. Knygoje vertingų žinių ras ne tik jaunieji edukologijos mokslininkai, doktorantai ar magistrantai, bet ir kitų mokslo šakų pradedantieji mokslininkai ar akademinis jaunimas.Reikšminiai žodžiai: Edukologiniai tyrimai; Monografija; Monograph; Research of education.

ENProf. habil. doctor Bronislovas Bitinas addresses a very important topic on the methodology of research into recent pedagogic in his new monograph „Educological research: system and process“. Apart from so earlier works and articles published in various periodicals b the professor, the country has not had any broader studies on this topicality so far. The number of educological research has been growing and increasingly more attention has been paid to works on methodology for educological research in the country. This increases the scientific and practical relevance of the new monograph. Therefore, the idea to write such a book is very welcome and the publication of the monograph is a significant event in the history of Lithuanian pedagogic. The professor presents in the monograph methodological analysis of educological research based on original works of his own and other Lithuanian and foreign scientists as well as on modern practise of social research. The content of the book and structure of the material perfectly reveal the topic chosen by the author and enables the scientist to quite successfully realize the set objectives. The book „Educological; research: system and process“consistes of four main parts. The monograph has also other mandatory parts such as preface, introduction and references. The book will provide valuable knowledge not only to young educology scientists and postgraduates but also to young scientists of other scientific areas and academic youth.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9133
Updated:
2018-12-17 11:51:27
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: