Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900-1945 : mokslinės konferencijos, vykusios 2003 m. balandžio 24 d., papildyti pranešimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis, 1900-1945: mokslinės konferencijos, vykusios 2003 m. balandžio 24 d., papildyti pranešimai
Editors:
Lapinskienė, Alma, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
216 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Moteris kultūrininkė Vilniaus kultūrinėje panoramoje / Vytautas Kubilius — Sofija Čiurlionienė: lietuvių bendruomenės lygio, kultūrinių inteligentijos aspiracijų bei premisų utilitaturumo kritika / Ramutis Karmalavičius — Iki galo liko ištikima Vilniui / Jonas Aničas — Marija Piaseckaitė-Šlapelienė ir Vilnius / Alma Gudonytė — Традыцыi i наватарства у паэзii Цеткi / Гендрык Пяткевiч — Emma Jeleńska-Dmochowska - "patriotka bez lęku i skazy" / Irena Fedorovič Dailės moterys XX a. pradžios Vilniuje / Laima Laučkaitė — Sorė Reizen ir jos poema "Vilne" / Esfir Alpernienė — Наталля Арсеннева - Лiрык божай мiласцю / Нiна Пяткевгч Зоська Верас - пiсьменнца i грамадзкая дзеячка / Halina Voicik — Марина Летягина-Белевская - писательница и общественная деятельница / Павел Лавринец — Liaudies kūrybos tradicijos Vilniaus lietuvių mergaičių amatų mokykloje / Meilė Matulionytė-Bubelienė — Lietuvių kalbos mokytojos ir tyrinėtojos / Kazimieras Garšva — "Ryto" draugijos mokytoja Pranė Makariūnienė / Eglė Makariūnienė — Vilniaus lietuvių moterų organizacijos / Jūratė Burokaitė — Ona Miciūtė - Vilniaus krašto lyrikė / Alma Lapinskienė — Zuzana Alunan-Stašienė / Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė — Vilnius jaunųjų "škočių" akimis / Solveiga Daugirdaitė — Apie ypatingą moterį Oną Šimaitę / Dalia Striogaitė — Vilniaus moterys: viešosios erdvės link / Anelė Vosyliūtė — Etnografė Maria Znamierowska-Prüfferowa: žvilgsnis į karo sugriautą Vilnių / Jūratė Markevičienė.
Keywords:
LT
20 amžius.
ISBN:
9955698012
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91325
Updated:
2022-02-09 14:21:25
Metrics:
Views: 69
Export: