The Methods, aims and problems of ICT and E-learning devolopment in Lithuanian universities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Methods, aims and problems of ICT and E-learning devolopment in Lithuanian universities
Summary / Abstract:

LTPranešime analizuojami intensyvaus informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir e-mokymo diegimo Lietuvos universitetuose pasiekimai, problemos, problemų sprendimo būdai, aprašoma universitetų pasirinkta naujų technologijų diegimo mokyme strategija ir tokią strategiją nulėmusios priežastys. Taip pat aptariami pagrindiniai faktoriai, kurie lemia naujų mokymo metodų ir technologijų poreikį universitetuose, studentų poreikių ir jų IKT kompetencijos kitimo tendencijos. Akcentuojamos e-mokymo efektyvumo didinimo problemos ir išryškėjusios tradicinio bei nuotolinio mokymo infrastruktūrų integravimo tendencijos. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the achievements of intensive implementation of ICT and e-learning in Lithuanian universities, as well as related problems and the solution to these problems. It also describes the strategy of implementation of the new technologies into the process of learning and reasons that determined the choice of the strategy in Lithuanian universities. In addition, the article discusses the main factors that determine the need of new learning methods and technologies at universities, the needs of students and the tendencies of their ICT competence development. The problems of the expansion of e-learning efficiency and the tendencies of distance learning integration are also emphasized in the article.

ISBN:
963-06-0063-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9112
Updated:
2013-04-28 16:53:31
Metrics:
Views: 4
Export: