Šeimoje gyvenančių vyrų ir moterų gyvenimo kokybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimoje gyvenančių vyrų ir moterų gyvenimo kokybė
In the Journal:
Šeimos sveikata. 2006, p. 79-81
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Moterys / Women; Siūloma: šeima; Šeima / Family; Vyrai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti, kokia yra šeimoje gyvenančių vyrų ir moterų gyvenimo kokybė, bei palyginti juos su asmenimis, kurie nesudarė šeimos, išsiskyrusiais sutuoktiniais ir našliais. Tyrime dalyvavo 2669 vyresni nei 18 metų asmenys, atsitiktinai atrinkti iš visos Kauno rajono gyventojų aibės. Gautų rezultatų analizė patvirtino, jog šeimoje gyvenantys žmonės pasižymi aukštesne, su sveikata susijusia gyvenimo kokybe, palyginti su viengungiais ir išsiskyrusiais. Žmonių gyvenimo kokybę ženkliai sumenkina sutuoktinio mirtis. Šeimos suirimas, skyrybos didina žmonių, gyvenančių mažiau kokybiškai, skaičių, o gausėjančios skyrybos menkina visuomenės su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Nustatyta, kad gyvenimas šeimoje ir šeimos suirimas labiau paveikia moterų gyvenimo kokybę negu vyrų. Vyrų gyvenimo kokybės rodikliai įvairiuose pogrupiuose, t. y., viengungių, gyvenančiųjų šeimoje, išsiskyrusių, yra panašesni tarpusavyje negu tokių pat pogrupių moterų gyvenimo kokybės rodikliai. Sutuoktinio mirtis ženkliai paveikia ir moterų, ir vyrų gyvenimo kokybės rodiklius. Taigi, galima teigti, kad šeimą ir šeimos gyvenimo kokybę stiprinančių priemonių taikymas glaudžiai susijęs su visuomenės gyvenimo kokybės gerinimu.

ENThe article aims to define quality of life in men and women living in families compared to unmarried, divorced, or widow people. The research involved 2669 persons above 18 years of age randomly selected from the population of Kaunas region. The analysis of results obtained confirmed that people living in families live higher health-related quality life than single and divorced ones. Quality of life significantly decreases after the death of a spouse. Divorces also increase the number of people living less quality life, and increasing figures of divorced families tell about the reduced health-related quality of life of the entire society. It was defined that living in a family and family brakeage more affect quality of life in women than men. The indicators of men’s quality of life in various groups, i.e. single, living in families, or divorced, are more similar that that of the same groups of women. The death of a spouse significantly affects life quality indicators in both men and women. Thus, it is possible to maintain that the implementation of measures strengthening families and improving families’ quality of life is closely related to the improvement of quality of life in society.

ISSN:
1648-7338
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9111
Updated:
2013-04-28 16:53:30
Metrics:
Views: 2
Export: