Vaiko moralės studijavimas ir ugdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko moralės studijavimas ir ugdymas
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 46-52
Keywords:
LT
Vaikai; Ugdymas; Moralė; Dorovė.
EN
.
Summary / Abstract:

LTMoralės problemoms prof. A.Liaugminas paskyrė didžiąją dalį savo mokslinės veiklos. Moralės ugdymą autorius visuomet aptardavo nagrinėdamas visas problemas: kitų šalių švietimo politikos ir švietimo sistemos klausimus, įvairių mokyklų tipų problemas, socialinio, tautinio auklėjimo klausimus, filosofų, pedagogų, etikų mokslinį palikimą ir kt. Prof. A. Liaugminas nagrinėdamas moralės klausimus laikosi savo koncepcijos, t. y. siekia atskleisti, kaip faktai, susiję su morale, persiduoda iš kartos į kartą, kokiu būdu tai vyksta, kaip glaudžiai jie suaugę su „nesąmoniningąja žmogaus prigimtimi“. Ši prof. A. Liaugmino moralės ugdymo koncepcija straipsnyje atskleidžiama analizuojant originalią mokslinę studiją „Kaip studijuojama vaiko moralė“. A. Liaugminas įvardija 3 esminius vaiko psichologijos metodus: stebėjimą, tekstą ir klinikinį metodą. Naudodamas šiuos metodus jis iškelia kelias problemų rūšis, kurios yra svarbios vaiko amžiuje: Imanentinės bausmės idėja, melo įvertinimas, gerontokratizmo idėja, reliatyvinė perspektyva ir pasipriešinimas nonreliatyvinei idėjai, sociocentrizmo idėja, tiesos suvokimas, susijęs su atsirandančiu pasipriešinimu sociocentrizmo idėjai, tiesos idėjos tikrumas kartu su pasipriešinimu daugumos bei vyresniųjų nuomonei. Darydamas pedagoginius apibendrinimus dėl vaiko moralės A. Liaugminas teigia, kad bet koks auklėjimas reikalauja gilaus vaiko pažinimo.

ENMoral problems institute the largest part of professor’s Albinas Liaugminas scientific activities. The author tackles moral education issue even discussing quite different problems, like educational policies and systems in other countries, problems in various types of school, social and national education, scientific heritage of philosophy and pedagogy, etc. Analysing moral issues, professor Liaugminas sticks to his own concept; this means he aims to disclose how facts relative to morality are transferred from one generation to another and how they are link to “the subconscious of humans’. In this article, professor’s Liaugminas moral education concept is disclosed through the analysis of an original scientific work named “How to study morality of children’. Albimnas Liaugminas identifies 3 essential research methods for studding psychology of children: monitoring, text, and clinical method. With a help of these methods, he identifies several types of problems important in an age of child: immanent punishment idea, evaluation of lie, idea of gerontocracy, relative perspective and resistance to non-relative ideas, socio-centrism, perception of truth relative to the upcoming resistance to socio-centrism, and the reality of truth idea together with resistance to the opinion of masses and the elders. Making scientific conclusions, professor Liaugminas states that any education of children requires deep recognition of them.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9104
Updated:
2013-04-28 16:53:21
Metrics:
Views: 2
Export: