COVID-19 pandemijos signatūros: technologinė skverbtis į pilietiškumo sritį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
COVID-19 pandemijos signatūros: technologinė skverbtis į pilietiškumo sritį
Alternative Title:
Signs of the COVID-19 pandemia: technological penetration into the civic sphere
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2020, t. 74, p. 123-138
Keywords:
LT
Modernizacija; Technologijos; Demokratija; Dalyvavimas; Kavolis.
EN
Modernization; Technology; Democracy; Participation; Kavolis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susitelkiama į pandemijos kontekste išryškėjusią galios asimetriją, kuri atsirado tarp technologinio racionalumo ir jo pasireiškimo visuomenėje, t. y. demokratiškumo, ir kvestionuojamos tiek demokratinės vertybės (laisvė, dalyvavimas, lygybė), tiek pati demokratijos idėja. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama dialektiška modernizacijos prigimtis ir psichologinės pasekmės visuomenei; antrojoje – tikėjimas progresu ir technologinį mąstymą sustiprinę sovietinės modernizacijos aspektai bei eventualios visuomenės elgesio formos. Apžvelgiant dialektinę modernizacijos raidą matyti daugialypės jos pasekmės psichologinei ir vertybinei žmogaus laikysenai. Esminių modernybės imperatyvų tiesmukas priėmimas ar atmetimas bei kritiškas įvertinimas ir susiejimas su asmenine patirtimi ilgainiui pasireiškia skirtingais asmenybės tipais, kuriuos Vytautas Kavolis įvardijo kaip modernistinį, pogrindžio ir postmodernistinį žmogų. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to draw attention to the asymmetry of power between technological rationality and the practical manifestation of such a worldview in society in the context of a pandemic and in particular of democracy, with the result that practically not only democratic values (freedom, participation, equality) but also democracy itself are called into question. The first part of the article discusses the dialectical nature of modernization and the psychological consequences for society; the second focuses on the aspects of Soviet modernization that have strengthened the belief in progress and technological thinking, as well as possible forms of public behavior. An overview of the dialectical development of modernization shows its multiple consequences for human psychology and values. The outright acceptance or rejection of the essential imperatives of modernity, its critical reflection on, and adaptation to, personal experience eventually manifests itself in different personality types, which Vytautas Kavolis identified as modernist, underground, and postmodernist. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8769.74.6
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91028
Updated:
2021-02-16 12:18:16
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: