Tarptautinis ir nacionalinis saugumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinis ir nacionalinis saugumas
Alternative Title:
International and National Security
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
234 p
Keywords:
LT
Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTTarptautinis ir nacionalinis saugumas tampa vis reikalingesne ir vis aktualesne disciplina aukštosiose mokyklose, mokslinėse studijose. Sparčiai besikeičianti saugumo aplinka verčia operatyviai ieškoti naujų saugumo užtikrinimo kelių, tad tarptautinio ir nacionalinio saugumo problematika tampa svarbi vis platesniam politikų, specialistų ir ekspertų ratui. Pastarasis vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, sudarytas iš 10 skyrių. apimantis tokias temas: * Tarptautinio ir nacionalinio saugumo sąvokos, saugumas, kaip politologinio turimo objektas, saugumo politika. * Klasikinės karo ir taikos koncepcijos, jų raida, šiuolaikinės sampratos susiformavimas. * Geopolitika ir jos įtaka tarptautinio saugumo būklei. * Pasaulio tvarka, tarptautinė situacija, susiformavusi pastaraisiais metais. * Globalinė strategija ir branduolinis ginklas, branduolinio ginklo kūrimo ir panaudojimo esmė. * Kolektyvinio saugumo ir karinės sąjungos samprata, NATO ir kitos saugumo struktūros. * Kolektyvinė ir individuali gynyba, regioniniai ir lokaliniai konfliktai. * Ginklų kontrolė ir pasitikėjimo stiprinimas, ginklų kontrolės kūrimo istorija, branduolinių ir konvencinių ginklų kontrolės ypatumai. * Nekarinio saugumo aspektai, jų reikšme šiuolaikiniame saugume. * Lietuvos Respublikos nacionalinis saugumas. Kiekviename skyriuje išskiriamos pagrindinės sąvokos, apibrėžimai, išaiškinamos vyraujančios teorijos ir koncepcijos, o galiausiai pateigiamas tipingo atvejo nagrinėjimas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje galima rasti rekomenduotinos literatūros sąrašą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinis saugumas; Geopolitika; Globalinė strategija; Pasaulio tvarka; International security; National security; Geopolitics; Global strategy; World order; National security of Lithuania.

ENInternational and national security is becoming an increasingly necessary and relevant discipline in universities, as well as in scientific studies. The rapidly evolving security environment demands a timely search for new ways of ensuring security and, therefore, the issues of international and national security are becoming important for an increasing circle of politicians, specialists and experts. The present textbook for university students consists of ten chapters covering the following topics: -The concepts of international and national security; security as an object of political science research; security policy; -Classical conceptions of war and peace, their development, and the emergence of the contemporary understanding; -Geopolitics and its influence on the state of international security; -Global order and the international situation that has emerged in the recent years; -Global strategy and nuclear weapons; development and use of nuclear weapons; -The notion of collective security and military alliances; the NATO and other security structures; -Collective and individual defence; regional and local conflicts; -Arms control and building of trust; the history of the development of arms control; particularities of nuclear and conventional arms control; -Aspects of non-military security and their significance in contemporary security; -The national security of the Republic of Lithuania. Each chapter discusses the main concepts and definitions, explains the dominant theories and conceptions, and, finally, presents and analysis of a typical case. A list of recommended literature may be found at the end of each chapter.

ISBN:
995512119X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9100
Updated:
2013-04-28 16:53:19
Metrics:
Views: 65
Export: