Economic Assessment of Education project

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic Assessment of Education project
Alternative Title:
Švietimo projektų ekonominis įvertinimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 90-96
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Investicijos / Investments; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis švietimo projektų ekonominės analizės tikslas – padėti parinkti projektus, prisidedančius prie šalies gerovės. Ekonominė projektų analizė turi įtikinamai pagrįsti kodėl tikėtina projekto nauda viršys kaštus. Atliekant švietimo rojektų ekonominę analizę remiamasi visos visuomenės požiūriu ir matuojamos projekto pasekmės visai ekonomikai. Finansų analitiką domina tik piniginiai kaštai, išteklių vertę išreiškiant faktinėmis kainomis. Analizuojant projektus ekonominiu požiūriu domimasi šalies alternatyviaisiais kaštais. Švietimo ekonominiuose projektuose daugelis alternatyviųjų kaštų gali būti neaiškūs. Jų nustatymas yra vienas svarbiausių etapų grindžiant ir vertinant švietimo projektus. Investicinių švietimo projektų nauda susijusi su švietimo sistemos efektyvumo padidėjimu, apima studento pajamų gavimo gebėjimų tobulinimą ir „išorinius poveikius“ t. y. naudą, tenkančią visuomenei. Nustatant švietimo projektų naudą ir kaštus bei juos įvertinant gal būti taikomi kaštų naudos, kaštų efektyvumo ir svertinių kaštų efektyvumo analizės metodai. Modifikavus standartinį kaštų naudos analizės metodą straipsnyje apskaičiuota privati ir visuomeninė aukštojo mokslo grąžos norma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominė ir finansinė analizė; Investicijos; Kainos; Pelnas; Švietimo projektai; Švietimo projektų kaštai; Švietimo projektų nauda; Ekonominis vertinimas; Nauda ir kaštai.

ENThe basic aim of economic analysis of education projects is to help choose projects that contribute to the national good. Economic analysis of education projects must provide a convincing rationale as to why the benefit of the project can be expected to outweigh its costs. When economic analysis of education projects is being performed, the good of the entire society is taken into consideration, as is the expected benefit to the whole of the economy. In a financial analysis, only monetary costs are considered, with the value of the resources applied being expressed as factual costs. However, in an economic analysis of education projects, all the alternative costs to the country are considered. In economic planning in the educational sphere, many of the alternative costs may be unclear. Determining these costs is one of the most important steps in justifying and assessing educational plans/projects. The benefit of educational investment projects is related to an increase in the effectiveness of the education system and it encompasses an improvement in students’ ability to earn income and ‘external factors’ such as the benefit to the whole of society. When the costs and benefits of educational plans/projects are being determined and assessed, the methods of cost/benefit analysis, cost effectiveness analysis and analysis of the effectiveness of necessary costs can be applied. Using a modified model of the standard cost/benefit analysis, the article calculates higher education’s returns to the individual and to society.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Investicijos į žmogiškąjį kapitalą ir jų efektyvumas / Algis Šileika, Zita Tamašauskienė. Ekonomika. 2003, t. 64, p. 146-157.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/910
Updated:
2018-12-17 11:33:06
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: