Europos integracija ir Lietuvos kaimo kultūros perspektyva

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos integracija ir Lietuvos kaimo kultūros perspektyva
Keywords:
LT
Europos šalių integracija; Žemės ūkis; Kaimo kultūra.
EN
Integration of European countries; Farming; Rural culture.
Summary / Abstract:

LTEuropos šalių integracija yra objektyvus, sudėtingas ir, tam tikra prasme, prieštaringas procesas, daugiau ar mažiau apimantis visas gyvenimo sritis. Jis jau dabar įtakoja dvasinį mūsų tautos gyvenimą ir nėra pagrindo manyti, kad ši tendencija ateityje išnyktų. Priešingai, galima daryti prielaidą, kad, valstybių ir tautų integracijai peržengiant Europos ribas ir vis labiau tampant pasauline, jos poveikis Lietuvai dar labiau stiprės. Matyt, atėjo laikas, kalbant apie integraciją tarp valstybių, išskirti jos pakopas: žemesnę-europinę, šiuo metu darančią Lietuvai lemiamą įtaką bei aukštesniąją-pasaulinę ir išryškinti tiek vienos, tiek kitos pranašumus ir keliamus pavojus. Šiame straipsnyje, iš dalies metodologiniu aspektu, mėginama aptarti kai kuriuos Europos integracijos ir Lietuvos kaimo kultūros raidos aspektus. [Iš straipsnio, p. 136]

ISBN:
9955440201
Related Publications:
Kaimo dvasinės raidos įžvalga jaunimo orientacijų kontekste / Romualdas Povilaitis, Asta Steikūnienė. Šiuolaikinės kultūrinės dvasinės plėtros problemos : mokslo darbai : V tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimai / parengė S. Statkevičienė, G. Klimovienė. Akademija (Kauno r.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2001. P. 41-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90945
Updated:
2022-01-22 19:59:22
Metrics:
Views: 2
Export: