HIV

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
HIV/AIDS in Lithuania
In the Book:
HIV/AIDS in Russia and Eurasia. Vol. 2 / edited by Judyth L. Twigg. New York: Palgrave Macmillan, 2006. P. 171-187
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama ŽIV/AIDS situacija Lietuvoje. Lietuvoje ŽIV paplitimas išlieka žemas, nepaisant to, kad kaimyninėse šalyse jis aukštesnis. Svarbiausia šios infekcijos prevencijos, gydymo ir diagnostikos įstaiga yra Lietuvos AIDS centras (LAC). Jame saugoma informacija apie visus Lietuvoje identifikuotus ŽIV atvejus. 1988 m. nustatytas pirmasis infekuotas asmuo. Iki 2002 m. ŽIV paplitimas Lietuvoje buvo žemiausias Europoje. 76 proc. infekuotųjų patenka į 20-39 m. amžiaus grupę, vis daugiau tarp užsikrėtusiųjų yra moterų. Atvejų dažnis auga bėgant laikui, bet Baltijos šalių regione išlieka žemas. LAC įkurtas 1989 m., tai valstybinė Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojama institucija, vykdanti įvairaus pobūdžio su AIDS susijusias veiklas. Svarbiausias strateginis ŽIV/AIDS prevencijos ir kontrolės dokumentas yra "Nacionalinė AIDS prevencijos ir kontrolės programa", ją ruošti ir įgyvendinti padėjo PSO. Straipsnyje plačiau nagrinėjama 2003-2008 m. programa. Ji remiasi pasaulinėmis AIDS rekomendacijomis, išskirtinis dėmesys skiriamas tikslinėms grupėms. Straipsnyje apžvelgiama vietinio lygio ŽIV prevencija, žmonių su AIDS priežiūros ir slaugos padėtis, ŽIV pobūdis tarp vartojančiųjų intravenines narkotines medžiagas bei ŽIV prevencija ir gydymas Lietuvoje. Klinikinė sergančiųjų priežiūra Lietuvoje yra santykinai gerai išvystyta, ypač didžiuosiuose miestuose. Pristatoma Priklausomybių ligų centro paskirtis ir veikla. Visuomenės požiūris į infekuotuosius Lietuvoje tampa tolerantiškesnis, tačiau socialinė stigma dar egzistuoja.Reikšminiai žodžiai: ŽIV (AIDS); AIDS (liga); Seksualinis elgesys; Valstybinė AIDS politika; Sergančiųjų ŽIV gydimas Lietuvoje; HIV; AIDS; Sexual behavior in Lithuania; Government policyt towards AIDS; Treatment of HIV patients in Lithuania.

ENThe article discusses HIV/AIDS problem in Lithuania. HIV is not widely dispersed in Lithuania notwithstanding that the neighbourhood exposes much higher rates. The main institution of prevention, treatment, and diagnostics of this infection is Lithuanian AID Centre (LAC). It keeps the information about all cases of HIV in Lithuania. The first infected person was identified in 1988. Till 2002 Lithuania had the lowest HIV occurrence rate in Europe. Seventy six percent of infected fall in a group between 20 and 39 years of age; the number of women infected constantly increases. In a course of time, the infection rates increase, however, the Baltic region still keeps at the lowest. LAC was established in 1989. It is a state institution under the Ministry of Health. It performs various activities related to the problem of AIDS. National AIDS Prevention and Control Programme, prepared and implemented under participation of PSO, is the main strategic document on HIV/AIDS prevention and control. It is based on worldwide recommendations; exceptional attention is placed on target groups. The article also describes the local prevention of HIV, nursing and taking care of people with AIDS, nature of HIV among people using intravenous drugs, and HIV prevention and treatment in Lithuania. Clinical care of people with HIV/AIDS is relatively well developed in Lithuania, especially in the biggest cities. The article introduces the purpose and activities of the Centre of Dependence Diseases. Public opinion becomes more tolerant towards the infected ones However, this social stigma still keeps on existence.

ISBN:
1403976287
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9084
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 29
Export: