Procesijos Kražiuose (XVII- XVIII a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Procesijos Kražiuose (XVII- XVIII a.)
Alternative Title:
Processions in Kražiai, in 17th-18th centuries
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 36, p. 39-42. Kražiai amžių sandūroje
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTApie XVII–XVIII a. Kražiuose ypatingomis progomis vykusias procesijas žinios yra gana skurdžios. Vienas iš tokių šaltinių yra Kražių jėzuitų kolegijos istorija. Joje tarp kitų kolegijos kasdienio gyvenimo įvykių aprašomos ir naujai paskelbtų šventųjų Stanislovo Kostkos ir Aloyzo Gonzagos pagerbimo iškilmės. Du jėzuitų kankinius – Stanislovą Gonzagą ir Aloyzą Kostką – šventaisiais popiežius Benediktas XIII paskelbė 1726 m. Šia proga 1727 m. birželio 28 d. Kražiuose vyko nepaprastai prabangios iškilmės, kurių metu buvo suorganizuota didinga procesija. Svarbu pastebėti, kad Vilniuje tai progai surengtos iškilmės įvyko metais vėliau, t. y. 1728 m. birželio 19 d. Šia proga Kražiuose buvo pastatyti keturi triumfo vartai, išpuošti paveikslais ir įvairiais užrašais. Rastasis šaltinis nenurodo, nei kur stovėjo vartai, nei kaip jie atrodė. Sprendžiant iš analogiškų iškilmių Vilniuje aprašymo, greičiausiai juos puošė įvairūs siužetai iš šių šventųjų giminės ir Jėzuitų ordino istorijos ar net užuominos į Lietuvos–Lenkijos valstybę, kuriuos lydėjo citatos iš Šventojo rašto bei panašūs užrašai. Labai panašiai kaip Kražiuose jėzuitų šventieji buvo pagerbti ir Pašiaušėje, kur tris dienas trukusiose iškilmėse dalyvavo Kražių jėzuitų kolegijos rektorius, tėvai ir klierikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Kražiai; Pašiaušė; Religiniai ordinai; Šventieji; Procesijos; Saints.

ENThe historical data concerning ecclesiastical processions in Kražiai in 17th–18th centuries are not very circumstantial. One of them is the history of Jesuit College in Kražiai. Here among the facts concerning College everyday life the celebration of St. Martyr’s relics transferring as well as the homage festivity of newly canonized saints: Stanislovas Kostka and Aloyzas Gonzaga were described. Two martyrs Jesuits Stanislovas Kostka and Aloyzas Gonzaga were canonized by Pope Benedict XIII in 1726. For that occasion jesuits in Kražiai organized exceptionally pompastic celebration and majestic procession which started at 1727, June 28, and lasted even a few days. It’s important to notice, that a celebration organized in Vilnius for the same occasion, took place even one year later, in 1728, June 19. In Kražiai for that occasion four triumphal gates were built adorned with pictures and inscriptions. Our source doesn’t explain where the gates were stranding, nor how they looked like. According to the description of celebrations in Vilnius, they were adorned with various subjects related to the family of martyrs and the history of a Jesuit Order, as well as insinuations on Polish – Lithuanian Republic. These subjects were accompanied with texts and various inscriptions. Jesuit martyrs were similarly honored in Pašiaušė jesuit estate, were the Kražiai Jesuit College rector, priests and clergy participated in the celebration which lasted three days as well. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/908
Updated:
2018-12-17 11:33:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: