Construction of ethnic identity in contemporary subcultural communities : a postmodern perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Construction of ethnic identity in contemporary subcultural communities: a postmodern perspective
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariami šiuolaikinių subkultūrinių grupių narių tapatybės formavimosi principai bei jų ryšys su globalizacijos procesais, kaip manoma, stiprinančiais bendravimą, padedantį kaupti kultūrines praktikas veikiančias žinias. Ypatingas dėmesys skiriamas baltų ir slavų neopagonims, kaip subkultūrinėms grupėms, siekiančiomis realizuoti savo etnokultūrinę tapatybę. Straipsnyje, remiantis duomenimis surinktais 1998 – 2001 ir 2003 m., lygina Lietuvos ir Rusijos kultūrines grupes, Tyrimas nukreiptas į tai, kaip kuriamos šiuolaikinių subkultūrinių grupių tapatybės bei, koks jų santykis su postmoderniu kultūriniu kontekstu ir postsovietinio regiono specifika. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Etninis tapatumas; Subkultūra; Bendruomenė; Ethnic identity; Subculture; Community.

ENThe thesis deals with the principles of identity formation of the members of the modern sub-cultural groups and their relationship with the globalisation processes, as much as possible enhancing cooperation, which helps to accumulate knowledge affecting cultural practices. Special regard is paid to the Baltic and Slavonic Neopagans, as sub-cultural groups pursuing realisation of their ethnocultural identity. The article compares Lithuanian and Russian cultural groups on the basis of the data collected in 1998 to 2001 and in 2003. The survey is targeted at the way identities of the modern sub-cultural groups are built up and their relation with the postmodern cultural context and the specificity of the post-soviet region.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9076
Updated:
2013-04-28 16:53:03
Metrics:
Views: 8
Export: