Die Genese einer Zeitung : von der Memeler Allgemeinen Zeitung zu den Memeler Neusten Nachrichten

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Genese einer Zeitung: von der Memeler Allgemeinen Zeitung zu den Memeler Neusten Nachrichten
In the Journal:
Triangulum. 2006, Folge 12, p. 55-68
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Klaipėdos krašto spaudos kraštovaizdis, analizuojama laikraščio "Memeler Allgemeine Zeitung" genezė, atskirų jo numerių (1932 m. sausio 31 d., 1932 m. balandžio 13 d., 1932 m. gegužės 1 d. ir 1932 m. rugsėjo 30 d.) struktūra, šriftas, maketavimo ypatybės, tematika. Laikraštis "Memeler Allgemeine Zeitung" ėjo šešerius metus, nuo 1927 iki 1933 m. Tai buvo politikos ir ekonomikos dienraštis. Toliau aptariamas jo įpėdinis "Memeler Neusten Nachrichten", kuris buvo leidžiamas tik vienerius metus (nuo 1933 m. sausio 15 d. iki 1934 m. vasario 15 d.). tais pačiais aspektais analizuojami atskiri jo numeriai, pasirodę 1933 m. balandžio 15 d., 1933 m. birželio 8 d., 1933 m. birželio 23 d. ir 1933 m. birželio 24 d. Palyginti su pirmtaku šis laikraštis pasirodė esantis gana objektyvus, užimantis gan neutralią politinę poziciją. Jo maketas buvo gana modernus, nes kiekvieno puslapio viršuje nurodyta išleidimo data, numeris, laikraščio pavadinimas ir išleidimo metai. Laikraščio struktūra išliko nuosekli: pirmajame puslapyje dažniausiai skelbiamos užsienio naujienos, kurios tęsiasi ir antrajame puslapyje. Antrajame puslapyje paprastai būdavo rubrikos "Trumpos pastabos", "Iš Lietuvos", "Didžioji Lietuva". Trečiasis puslapis visada prasidėdavo rubrika "Memelis", po kurios eidavo rubrika "Memelio sritis", po jos - ekonomikos naujienos. Visas ketvirtasis puslapis skirtas reklamai. Ši dalis ne visuomet buvo vientisa: kartais dominavo komerciniai skelbimai, kartais komercinių ir privačių skelbimų būdavo apylygiai. Daugumą žinučių autoriai pasirašydavo santrumpa arba ir visu vardu.Reikšminiai žodžiai: Laikraščiai; Klaipėdos sritis; Spauda.

ENThe article overviews Klaipėda region‘s press. It analyses the genesis of the newspaper “Memeler Allgemeine Zeitung“; and the structure, the font, the graphical design, and subjects of some its volumes (31 January 1932, 13 April 1932, 1 May 1932, and 30 September 1932). The newspaper “Memeler Allgemeine Zeitung” circulated six years, from 1927-1933. It was political and economic daily newspaper. Then the article describes its successor “Memeler Neusten Nachrichten” which circulated only one year (from 15 January, 1933 till 15 February 1934). It analyses its certain volumes (15 April 1933, 8 June 1933, and 23 and 24 June 1933) on the same aspects. Compared to its predecessor, this newspaper seemed enough objective, occupying neutral political position. Its design was enough modern: the date, the volume, the name, and the year of issuance of the newspaper were indicated on the top of each page. The structure of the newspaper remained consistent: world news usually started in the first page and lasted to the second one. The second page involved such headings as “Short Notes”, “From Lithuania”, and “Lithuania Major”. The third page started by a heading “Memel” followed by “Memel region”; then economic news were discussed. The forth page was covered by advertising. This part was not uniform: sometimes commercial advertisements dominated; sometimes they shared the space with the private ones. The authors singed messages by abbreviations or full names.

ISSN:
1406-2755
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9070
Updated:
2013-04-28 16:52:54
Metrics:
Views: 10
Export: