Sprachliche Ausdrucksmittel der subjektiven Bewertung im journalistischen Porträt (am Beispiel von Ulla Lachauers "Ostpreußische Lebensläufe")

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Sprachliche Ausdrucksmittel der subjektiven Bewertung im journalistischen Porträt (am Beispiel von Ulla Lachauers "Ostpreußische Lebensläufe")
Alternative Title:
Linguistic devices of the expression of subjective evaluation in a journalistic portrait (according to East Prussian Destinies by Ulla Lachauer)
In the Book:
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – parodyti, kaip Ulla Lachauer išreiškia savo santykį su žmonėmis, kurių portretus ji kuria savo knygoje, kaip kalboje formuluojami vertinamieji posakiai. Aksiologiniai, arba vertinamieji, posakiai turi semą „kažkas apibūdinamas kaip gėris, kaip vertybė“. Emocionalūs posakiai visada būna vertinamieji, bet atvirkštinės priklausomybės nėra. Pabėgėlių iš Rytprūsių portretai kuriami, autorei vartojant vertinamuosius būdvardžius, daiktavardžius, palyginimus. Nors Ulla Lachauer stengiasi sukurti objektyvų asmens paveikslą, tačiau jos asmeninis požiūris atsispindi vartojamoje leksikoje, kuri išduoda, kokias žmogaus savybes autorė vertina teigiamai, kokias neigiamai, iš ko pasijuokia, kam jaučia simpatiją. Taip sukuriamas ne tik charakterizuojamo asmens, bet ir autorės portretas. Autorės požiūris taip pat transponuojamas ir skaitytojui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbinės raiškos priemonės; Teksto rūšis; Struktūra; Subjektyvus įvertinimas.

ENThe purpose of the article is to show how Ulla Lachauer expresses her dealings with the people whose portraits she paints in her book, and what linguistic devices she uses to formulate her subjective evaluations. Axiological, or evaluative, expressions contain the seme [unit of meaning] “something is being described as a good thing or a bad thing”. Emotional expressions are always evaluative, but there is no reverse dependency. The author uses evaluative adjectives, nouns and similes to create the portraits of refugees from East Prussia. Although Ulla Lachauer tries to create objective portraits of individuals, her personal view is reflected in her choice of vocabulary, which reveals which human qualities the author sees as positive, and which she sees as negative; whom she mocks, and with whom she empathises. Thus the reader gets a portrait not only of the subject of the piece, but also is a portrait of the author. Her views are transposed onto the readers.

ISBN:
3880994404
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9068
Updated:
2013-04-28 16:52:53
Metrics:
Views: 5
Export: