Lietuvos istorijos bibliografija, 1998

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorijos bibliografija, 1998
Alternative Title:
Bibliography of the History of Lithuania of 1998
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
334 p
Summary / Abstract:

LTTrečiajame Lietuvos istorijos bibliografijos tome tęsiamas 2000 m. pradėtas Lietuvos istorijos einamosios bibliografijos registravimas, apimantis leidinius nuo 1996 m. Išlaikant ankstesnių tomų struktūrą čia pateikiami 1998 m. pasirodę darbai, o taip pat į ankstesnius tomus dėl įvairių priežasčių nepatekusios 1996–1997 m. literatūros pozicijos. Bibliografijoje registruojami istorijos mokslo darbai – monografijos, šaltinių publikacijos, straipsnių rinkiniai, mokslo žurnalai, jų straipsniai ir kita medžiaga. Taip pat pateikiamos svarbesnės visuomeninės-politinės, mokslo populiarinimo, kraštotyros literatūros, istorinės publicistikos pozicijos. Iš ne istorijos mokslo žurnaluose, kultūrinio pobūdžio savaitraščiuose skelbtos medžiagos registruoti tik mokslinę ir mokslo informacinę vertę turintys straipsniai. [Iš leidinio]

ENVolume III of the Bibliography of the History of Lithuania carries on the registry of the current bibliography of the history of Lithuania started in 2000, covering the publications since 1996. Maintaining the structure of earlier volumes, this volume presents the 1998 works as well as literature positions of 1996-1997 that, for various reasons, were not included in the earlier volumes. Historical science works registered in the bibliography include monographs, publications of sources, collections of articles, science magazines, related articles, and other material. It also presents the positions of more relevant public-political, popular-science literature, literature of regional studies, and historical and political essays. Material published in non-historical science magazines and cultural weeklies, was registered only when it included articles of some scientific and scientific information value.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9062
Updated:
2023-06-05 20:36:22
Metrics:
Views: 6
Export: