Gegrėnai. Bažnyčios procesijų atributai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gegrėnai. Bažnyčios procesijų atributai
Alternative Title:
Gegrėnai: church Procession Requisites
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Kryžiai / Crosses; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTGegrėnų bažnyčios chore kartu su nebenaudojamais arnotais saugomos ir keturios raudonos procesijų vėliavos. Iš jų dvi yra su tapytais, o dvi su siuvinėtais paveikslais. Abi vėliavos nutapytos vieno pasimokiusio dailininko: matomas sekimas kompozicinėmis profesionalios dailės schemomis, gana tiksliai perteiktos figūrų proporcijos, perspektyva. Gerokai vėlesnė yra antroji vėliavėlių pora, kuriose įkomponuotos kryžiaus aplikacijos. Seniausiame iš aptiktų 1776 m. Gegrėnų bažnyčios inventoriuje procesijų altorėliai neminimi, tačiau trys buvo veikiai įsigyti – XIX a. devintajame dešimtmetyje (šiuo metu likę du). Nešiojamų altorėlių paveikslus tapė skirtingi meistrai: vienas pasižymi tiksliu, grafišku piešiniu, kontūravimu, šiltu, tamsiai rudu koloritu; kitas – XIX a. II pusei būdinga tapyba (šaltas, pilkai rusvas koloritas, jokių teptuko pėdsakų). Be šių dviejų altorėlių bažnyčioje saugomas XVIII-XIX a. sandūros stalelis be retabulo. Išlikęs ir procesijoje nešamas metalinis, Lenkijos (?) dirbtuvių darbo kryžius. XIX a. II pusėje Gegrėnų bažnyčia įsigijo būgną, tačiau ekspedicijos metu jis nerastas. 1850 m. tarp naujai įsigytų daiktų minimas ir gelumbe aptrauktas baldakimas, dvylika naujai įsigytų žibintų (vėliau įsigyti dar keturi). Išlikusių žibintų korpusai yra dviejų tipų: šeši iš jų yra aštuonkampio plano, likę – dvylikampiai.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Gegrėnai; Paveikslai; Altorėliai; Žibintai; Būgnai; Baldakimai; Church.

ENTogether with no longer used vestments in Gegrėnai church choir there are four red processions flags stored. Two of them have painted pictures and the other two have embroidered pictures attached. Both flags were painted by an educated artist: the artist followed composition schemes of professional art, retained fairly accurate figure proportions and perspective. The other two flags were manufactured in a much later period. There is a composition of cross appliqué. In the oldest inventory of the year 1776 found in Gegrėnai church there are no processions altars mentioned, however three altars were acquired in the 1880’s (two remained to this day). Pictures on the portable altars were painted by different artists: one altar is painted using accurate, graphic pattern and a contour with a warm, dark brown colouring; the other one is characteristic of the second half of the 19th c. painting (cold, grey-brown colouring, no traces of a brush). In addition to these two altars there is the 18th-19th c. table without a retable preserved in the church. The church also preserved a portable metal procession cross manufactured in workshops in Poland (?). In the second half of the 19th c. Gegrėnai church acquired a drum, however it was not found during the expedition. In 1850 among the newly acquired objects there were baize canopy and twelve new torches (four more were acquired later on) mentioned. Remaining torch cases are of two types: octagonal and dodecagonal.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/906
Updated:
2020-09-13 19:40:44
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: