Relics of paganism and christianity in the lithuanian customs of life cycle

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relics of paganism and christianity in the lithuanian customs of life cycle
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pagonybės ir krikščionybės reliktai XIX a. pabaigoje - XX a. viduryje lietuvių gyvenimo ciklo papročiuose. Gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiai aptariami remiantis rekonstrukciniu ir istoriniu lyginamuoju metodu. Straipsnyje nagrinėjami tam tikri pagoniški ir krikščioniški gyvenimo ciklo papročių ritualai: gimtuvių apeigos, gimdyvės įvedybos į pirtį, o vėlesniame sluoksnyje - į bažnyčią, laidotuvių ritualai, duonos dalijimas per šermenis elgetoms, vėlesnėje tradicijoje - katalikų kunigams, iki šiol išlikusi raudojimo ir giedojimo tradicija prie mirusiojo. Daugelis minėtų apeigų krikščioniškoje kultūroje transformavosi ir įgijo naujas formas. Gyvenimo ciklo papročių analizė atskleidė, kad dvejų skirtingų tradicijų - pagonybės ir krikščionybės - sinkretizmas taikiai egzistavo greta XIX a. pabaigoje - XX a. viduryje. Šio reiškinio reliktų galima aptikti ir šiuolaikiniuose lietuvių gyvenimo ciklo papročiuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tradiciniai šeimos papročiai; Senosios religijos reliktai; Krikščionybės įtaka papročiams; Traditional Customs of the Family; Relicts of the Ancient Religion; Influence of the Christianization.

ENThe article analyses Pagan and Christian relics in life circle customs of Lithuanians at the end of 19th – the middle of 20th century. Birth, wedding, and funeral customs are discussed based on the reconstruction and the historical comparison models. The article describes the following Pagan and Christian life circle rituals: ceremonies of birth, taking a parturient woman to a bathhouse (later to a church), giving bread to beggars during exequies (later beggars were replaced by Catholic priests), and still extant singing next to a departed person. Most of the ceremonies mentioned transformed and acquired new forms in Christian culture. The analysis of life circle customs disclosed that syncretism of two different traditions – Paganism and Christianity – peacefully coexisted at the end of 19th - the middle of 20th century. Relics of this phenomenon may be found also in contemporary Lithuanian life circle customs.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9051
Updated:
2013-04-28 16:52:45
Metrics:
Views: 12
Export: