Проблема территориального и культурного определения древних балтов в северной Европе по данным этнической музыки

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проблема территориального и культурного определения древних балтов в северной Европе по данным этнической музыки
Alternative Title:
Reflection of territiorial and cultural identification of ancient Balts of Northern Europe in ethnic music
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės Europoje driekiasi dviejų etninės muzikos stilių – vienbalsumo ir daugiabalsumo – plotai. Vienbalsumas pietryčių Lietuvoje, kartu su kaimyninių rytų slavų muzika gali būti bendros šių etninių grupių kilmės liekana, o neturintis aplinkui atitikmenų šiaurės vakarų Lietuvos daugiabalsumas – rodyti ir galimą bendrą šių lietuvių bei vakarų ir netgi pietų slavų kilmę. Vienbalsumas laikytinas rytų baltų ir rytų slavų, o daugiabalsumas – vakarų baltų ir vakarų bei pietų slavų palikimu, tik šį klausimą spręsti sunku, nes pagal etninę muziką atsekti bendros vakarų baltų ir vakarų bei pietų slavų kilmės vietos neįmanoma. Hipotetiškai baltų ir slavų etninės muzikos kilmę galima sieti su IV – III tūkstm. pr. Kr. etninais procesais. Rytų baltų ir rytų slavų bendra protėvynė, etninės muzikos duomenimis, galėjo būti Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijos Palesėje, iš kur senieji prabaltai ir praslavai pasiekė dabartines savo žemes. Vakarų baltų kilmė greičiausiai siejasi su pietų slavų kultūra, kuri susidarė paleobalkanų etninės grupės trakų ir dakų tautų plotuose. Baltų ir paleobalkanų tautų kontaktai kalbotyros duomenimis pastebimiausi būtent IV – II tūkstm. pr. Kr., ir šių ryšių liekana gali būti vakarų bei pietų slavų daugiabalsumas. Kadangi jis būdingas ir slovakams, tad spėtina, jog šie vakarų slavai irgi galėjo kilti iš bendro su vakarų baltais pietų slavų židinio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Baltų kilmė; Šiaurės Europa; Ethnic music; Origin of the Balts; North Europe.

ENThere are two styles of ethnic music existing in Northern Europe – monophony and polyphony. The monophony existing in southeast Lithuania as well as in neighbouring eastern Slavic regions indicates their common roots, whereas the polyphony of northwest Lithuania suggests that people of that region shared their common roots with western and even southern Slavic ethnic groups. Monophony is considered to be the heritage of eastern Balts and Slavs, whereas polyphony was widespread among western Balts and western and southern Slavs. However, it is rather difficult to exactly draw territorial boundaries between the above-mentioned styles, since it is impossible to identify the exact common place of origin of western Balts and western and southern Slavs by the style of their music. Ethnic processes of the 4th and 3rd millennium BC are hypothetically considered to have given birth to Baltic and Slavic ethnic music. The common place of origin of eastern Balts and eastern Slavs could presumably be in Poland, Belarus or Russia, the places from which Proto-Balts and Proto-Slavs reached the lands their descendants currently live in. The origin of western Balts is presumably linked with the culture of southern Slavs, which emerged from ethnic groups of the ancient Balkans. As linguists claim, the first contacts between the Balts and the ancient Balkans were noticed in the 4th – 2nd millennium BC leaving the polyphony of western and southern Slavs as their outcome. As Slovaks’ music styles are also characterised by polyphony, it is assumed that western Slavs, as well as western Balts, have common southern Slavic roots.

Related Publications:
Vakarų baltai etninės muzikos duomenimis / Romualdas Apanavičius. Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 14, p. 5-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9050
Updated:
2020-03-12 15:39:25
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: