Jodoko Donato Huberto Temmės literatūrinis paminklas "Kakšių balai"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jodoko Donato Huberto Temmės literatūrinis paminklas "Kakšių balai"
Alternative Title:
A Literary Monument to "To the Kakšiai Pond" by Jodokus Donatus Hubertus Temme
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 278-296
Keywords:
LT
Literatūriniai šaltiniai; Istorijos šaltiniai; Prūsų Lietuva; Rytų Prūsijos aukštapelkės.
Other Editions:
Straipsnio vok. k. antr.: J.D.H. Temmes literarisches Denkmal für die "Kacksche Ball" (Kakšių bala)
Summary / Abstract:

LTTyrinėjant, kas praėjusiais šimtmečiais buvo Mažoji Lietuva, svarbus kiekvienas liudijimas, galintis papildyti ir išryškinti mūsų susidarytą šio regiono ir jo žmonių vaizdą. Šiame straipsnyje bus kalbama apie grynai literatūrinį šaltinį, siauresniąja prasme – fiktyvų tekstą, kurio veiksmo vieta yra Prūsų Lietuva. Iš esmės kyla klausimas, kiek ir kokiomis sąlygomis beletristiniai tekstai gali būt realių istorinių sąlygų šaltiniai. Vienas iš tokiam tyrinėjimui tinkamiausių vokiečių autorių gali būti Jodokus Donatus Hubertus Temme (1798-1881). Temmė laikomas vienu iš vokiško detektyvinio ir kriminalinio apsakymo pradininkų. Iš gausybės tekstų su šio tyrinėjimo tema ypač susiję tie, kurių veiksmo vieta yra Prūsų Lietuva, o jų nėra mažai. Temmės apsakymai, be to, kad dažniausiai remiasi tikrais įvykiais, išsiskiria dar ir gausiais landšafto bei aplinkybių vaizdais, autoriaus ekskursais ir komentarais, kurie pateikia įdomios informacijos, pavyzdžiui, apie teisėtvarką ir paribio taisykles Prūsijos valstybės rytiniame pakraštyje. Šiame straipsnyje, remiantis vienu pavyzdžiu – Temmės kūriniu „Kakšių bala“ – tikrinama tyrinėjimo pagrindinę tezė, tai yra fiktyvaus teksto tinkamumą būti istoriniu šaltiniu.

ENAnalyzing what the Lithuania Minor was in the last centuries, every piece of testimony that can supplement and brighten our view of the region and its people is important. The article deals with a purely literary source, a fictional text in a narrower sense the action of which takes place in the Prussian Lithuania. A question arises how much and under what conditions belle-lettres texts can serve as sources of real historical conditions. One of the German authors the most suitable for a researcher of the kind can be Jodokus Donatus Hubertus Temme (1798-1881). Temme is considered one of the beginners of the German detective and criminal story. Of numerous texts, the ones the action of which takes place in the Prussian Lithuania (which are rather numerous) are the closest to the topic of the study. Next to the fact that the stories of Temme are usually based on real events, they are also distinguished by abundant landscape and circumstance descriptions, excursions and remarks of the author, which provide interesting information, for example, on the law and order and the periphery rules in the eastern part of the Prussian state. Based on one example, “Kakšiai Pond” by Temme, the article testifies the main thesis of the study, namely, the suitability of a fictional text as an historical source.

ISBN:
9986-19-956-5
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9037
Updated:
2013-04-28 16:52:32
Metrics:
Views: 2
Export: