Polska Organizacja Wojskowa na Litwie: stosunek do państwa litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polska Organizacja Wojskowa na Litwie: stosunek do państwa litewskiego
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTLenkų ir lietuvių santykiai yra viena jautriausių temų nagrinėjant abiejų tautų istorijos klausimus. 1919 m. pagrindinis įvykis šiuo aspektu - nepavykęs Lenkų karinės organizacijos POW (Polska Organizacja Wojskowa) mėginimas surengti karinį perversmą. Šis mėginimas susijęs su Lenkijos visuomenės dalies iliuzijomis, esą lietuvių tauta apskritai palanki lenkams. Tomis aplinkybėmis pakeisti Kauno režimą palankiu Lenkijai atrodė ne tik įmanoma, bet ir nesunku. Tačiau į klausimą, kas gi buvo POW narys, iki šiol kaip ir nesistengta atsakyti. Organizacija Lietuvoje susikūrė, kai iš Rusijos 1918 m. ėmė grįžti kareiviai lenkai. Jos statute kalbėta apie nepriklausomos Lenkijos sukūrimą (su išėjimu prie jūros). Lietuva apskritai neminėta. Jos nariai buvo įsitikinę, kad Lietuva turi būti Lenkijos dalis. Juos žeidė atskirtis nuo Vilniaus. Tačiau pakako ir tokių, kurie, laikydami save lenkais, bet kokius Lietuvos valstybei žalingus veiksmus laikė valstybės išdavyste. Faktinės medžiagos analizė leidžia teigti, kad POW viduje dalis jos narių taip pat dalis lenkų Lietuvoje visiškai nesiejo savęs su brutaliu Lietuvos problemos sprendimu.Reikšminiai žodžiai: POW, Kowno, Kowalec R.

ENLithuanian-Polish relationship is one of the most sensitive problems in history of both nations. Unsuccessful attempt to organise military takeover performed by Polish Military Organisation (Polska Organizacja Wojskowa, POW) in 1919 was the main event on this aspect. This attempt was related to illusions of a large part of Polish community that Lithuanian nation is favourable to Polacks in whole. In such circumstances replacing Kaunas’ regulation with the one more convenient to Poland seemed possible and not difficult. However, the question who participated in POW has not been addressed up to our days. This organisation was established in Lithuania when Polish solders came back from Russia in 1918. Its statute mentioned the recovery of independent Polish Republic as the sea state. Lithuania was not mentioned here at all. Members of this organisation believed that Lithuania must be a part of Poland. They felt discomfort because of Vilnius' separation. However, all actions harmful to the state were considered as a treason by some people, who treated themselves as Polacks. Material analysis allows maintaining that a part of POW members, as well as a part of Polacks in Lithuania, were not linked to the brutal solving of a problem of Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9029
Updated:
2021-03-16 21:07:27
Metrics:
Views: 17
Export: