Konteksto samprata tiriant pažinimo procesus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konteksto samprata tiriant pažinimo procesus
Alternative Title:
Context concept in the research of cognition processes
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 34-43
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas yra atskleisti ir kritiškai įvertinti konteksto sąvokos ir konteksto tipų traktuotes, vartojamas tiriant pažinimo procesus. Kritinės analizės pagrindu yra siūloma atsisakyti konteksto skirstymo į reprezentacinį ir situacinį, nes paprastai kiekvienam iš jų yra būdingas reprezentacinis aspektas. Taip pat nėra tikslinga kontekstą skirstyti į vidinį ir išorinį, kadangi jų poveikio mechanizmai yra panašūs. Kontekstą gali sąlygoti bent vienas iš trijų elementų: veikėjo savybės, kintamos užduoties savybės ir užduoties pateikimo aplinka. Todėl kontekstas gali būti skirstomas į veikėjo, užduoties ir aplinkos. Veikėjo konteksto pavyzdžiai: narkotikų, vaistų sukeltos būsenos, nuotaika, motyvacinė būsena, socialinės ir kultūros sąlygos. Užduoties kontekstui galima priskirti scenarijus, rėmus, schemas, užduoties formulavimą teigiamais ir neigiamais terminais ir t. t. Aplinkos kontekstui priklauso mokymosi ir patikrinimo vietos, triukšmas, apšvietimas ir panašiai. Straipsnyje yra pateikiamas konteksto apibrėžimas. Kontekstu vadiname aplinkos, užduoties, veikėjo ypatybes, kurios, nebūdamos individo pažintinės veiklos centre, gali veikti arba veikia jos rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veikėjo kontekstas; Užduoties kontekstas; Aplinkos kontekstas; Reprezentacija; Agent context; Task context; Situation context; Representations.

ENThe goal of the research is to disclose and critically assess the treatments of context definition and context types used in the analysis of cognition processes. On the basis of critical analysis, it is proposed to refuse the division of context into the representational and the situational because usually each of them features a representation aspect. Furthermore, it is not relevant to divide the context into the internal and external, because the mechanisms of their action are similar. The context can be determined at least by one of the three elements: features of the actor, features of the changing task, and environment of providing a task. Therefore the context can be divided into the context of an actor, the task, and the environment. Examples of the actor's context: conditions caused by drugs, medications, moods, motivational state, social and cultural conditions. The context of task may include scenarios, frameworks, schemes, formulation of task with positive and negative terms, etc. The environmental context covers the locations of learning and verification, noise, illumination etc. The article presents the context definition. The context includes the characteristics of environment, actor that without being in the centre of cognitive activity of the individual may affect or are affecting its outcomes.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9023
Updated:
2018-12-20 23:11:13
Metrics:
Views: 23
Export: