Moksleivių save žalojančio elgesio kitimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių save žalojančio elgesio kitimai
Alternative Title:
Changes in the self-destructive behaviour of schoolchildren
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 1 (32), p. 28-33
Keywords:
LT
Mokiniai /School students; Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami moksleivių polinkio save žaloti, pasireiškiančio savižudišku elgesiu ir įvairių asmens priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu, ypatumai. Siekiama ištirti ir sugretinti save žalojančio elgesio formų kitimus mokyklos laikotarpiu bei atskleisti save žalojančio elgesio formų sąsajas. 2003 m. ištirta visa vieno Lietuvos rajono centro mokyklų 5–12 klasių moksleivių populiacija – 2894 tiriamieji: 54,3% mergaičių ir 45,7% berniukų. Rezultatai patvirtino, kad visu laikotarpiu nuo 5 iki 12 klasės berniukai labiau nei mergaitės linkę rūkyti, vartoti alkoholį ir kitas narkotines medžiagas. Pagal polinkį į savižudybę berniukai lenkia mergaites tik 5–6 klasėse, vyresnėse klasėse pagal mintis apie savižudybę ir bandymus žudytis berniukai ir mergaitės nesiskiria. Nustatytas ryšys tarp įvairių save žalojančio elgesio formų: rūkantys ir pabandę kitų narkotinių medžiagų paaugliai dažniau turi savižudiškų minčių ir labiau linkę į bandymus. Ryšys tarp alkoholio vartojimo ir savižudiškų minčių bei bandymų nustatytas tik mergaičių grupėje. Nustatyta tendencija, kad savižudiškų minčių turinčių moksleivių mokykliniu laikotarpiu mažėja, bandžiusių žudytis berniukų mažėja, tačiau kitos save žalojančio elgesio formos dažnėja: daugėja rūkančių, vartojančių alkoholinius gėrimus ir kitas narkotines medžiagas moksleivių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Save žalojantis elgesys; Polinkis į savižudybę; Rūkymas; Alkoholio vartojimas; Narkotinių medžiagų vartojimas; Pupils; Self-destructive behaviour; Suicidal disposition; Usage of tobacco; Taking drugs.

ENThis article examines the inclination among the schoolchildren to self-destruction, which manifests itself in the suicidal behaviour and the use of various addictive substances. It aims to study and compare changes in the forms of self-destructive behaviour during the period of schooling and show interrelations between the forms self-destructive behaviour. The entire population of the students of one of the district centre schools in Lithuania – 2894 subjects, of which 54.3% were girls and 45.7% were boys - were studied in 2003. The results confirmed that, during the whole period from the 5th to the 12th grade, the boys were more inclined to smoke, consume alcohol and other narcotic substances than the girls. The boys showed more suicidal inclinations than the girls only in the 5th-6th grades, while in later grades the boys and the girls did not differ in terms of suicidal thoughts and attempts at committing a suicide. A link between various forms of self-destructive behaviour was established: adolescents who smoke and have tried other narcotic substances had more suicidal thoughts and were more inclined to attempt committing a suicide. The link between the consumption of alcohol and suicidal thoughts and attempts was established only in the girls’ group. A tendency has been found that the number of schoolchildren with suicidal thoughts and the number of boys who had attempted committing a suicide was decreasing, while other forms of self-destructive behaviour were becoming more frequent: there were more schoolchildren smoking, consuming alcohol and other narcotic substances.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9022
Updated:
2013-04-28 16:52:24
Metrics:
Views: 19
Export: