Vaikų auklėjimo šeimoje problematika A. Liaugmino darbuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų auklėjimo šeimoje problematika A. Liaugmino darbuose
Alternative Title:
A. Liaugminas’ Works on Children’s Upbringing in the Family
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 66-73
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami prof. A. Liaugmino darbai šeimos problematikos klausimais. A. Liaugminas suprato auklėjimą kaip dorinių, socialinių, estetinių, religinių vertybių ugdymą individe ir bendruomenėje. Svarbios sveikos asmenybės vystimosi sąlygos – vaiko produktyvi veikla, tėvų meilė, drausmė. A. Liaugmino darbuose analizuojami įvairūs klausimai (auklėjimas šeimoje, nesutarimų, konfliktų priežastys ir kt.), kurie padeda tėvams naudoti įvairias kompensacijas, atlikti tėvų vaidmenį šeimoje. Šeimos kūrimas, vaikų auklėjimas jo darbuose traktuojami kaip ypatingai svarbios vertybės. Būtina sąlyga vaiko asmenybei vystyti – stabili, darni šeima, todėl A. Liaugminas ypač pabrėžia tėvų pedagoginio ugdymo būtinybę ir reikšmę. Autorius taip pat gilinasi į problematiškų vaikų elgesio specifiką, psichologinius mechanizmus, pabrėždamas šeimos vaidmenį. Daug dėmesio skiriama vaiko nepaklusnumo mažinimo priemonėms, aptariamos pagrindinės auklėjimo klaidos šeimoje. Akcentuojamas nuoširdus bendravimas tarp tėvų ir paauglių, paremtas pagarbos, meilės, o ne baimės jausmais. A. Liaugmino darbai svarbūs tiek moksliniu, tiek praktiniu aspektu.Reikšminiai žodžiai: Mokymas; Auklėjimas; Vertybės; Asmenybė šeimoje; Teaching; Upbringing; Values; Personality in the family.

ENThe article analyses Prof. A. Liaugminas works on family issues. Liaugminas understood upbringing as the cultivation of ethical, social, aesthetical and religious values in individuals and in the community. The child’s productive activities, parental love and discipline are important conditions for the development of a healthy person. Liaugminas works analyze various issues (upbringing in the family, the causes of discord and conflicts, etc.) which help parents use various compensations and perform their parental role in the family. In his works, family creation and the upbringing of children are considered to be especially important values. A stable and harmonious family is a necessary condition for the development of the child’s personality; therefore, Liaugminas particularly emphasizes the necessity and the significance of parental pedagogical work. The author also examines the particularities and the psychological mechanisms of problematic children’s behaviour, highlighting the role of the family. Liaugminas discusses the methods of dealing with the child’s disobedience, as well as the main mistakes of family upbringing. He stresses the importance of sincere communication between parents and adolescents, based on the feelings of respect and love, rather than fear. Liaugminas’ works are important both scientifically and practically.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9018
Updated:
2013-04-28 16:52:22
Metrics:
Views: 14
Export: