Žemaičių Kalvarija. Bažnyčios procesijų reikmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių Kalvarija. Bažnyčios procesijų reikmenys
Alternative Title:
Church Procession Requisites
Keywords:
LT
Bubiai; Kalvarija; Kretinga; Palanga; Skuodas; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vainutas; Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Kryžiai / Crosses; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTBažnyčios procesijos vykdavo ne tik per šventes ar ypatingomis progomis, jos nuolat organizuotos ir į stebuklais garsėjančias Lietuvos vietas. Žemaitijoje vienas iš pagrindinių tokių centrų – Žemaičių Kalvarija, pradėta lankyti vyskupui J. Tiškevičiui įsteigus Kryžiaus kelią. Lankytojai ėjo net iš tokių tolimų parapijų kaip Šiauliai, Skuodas, Palanga, Kretinga ar Vainutas. Kiekviena parapija, vedama savo klebono, pėsčiomis keliaudavo su savo kryžiumi, vėliavomis, altorėliais, būgnais ir dūdomis. Iš skirtingų vietovių gautų vėliavų ir jų paveikslų panašumas leistų manyti buvus keletą vietų, kur buvo siuvamos ir siuvinėjamos vėliavos. Tuo greičiausiai užsiėmė vienuolės ir pasaulietės moterys. Šiuo metu Žemaičių Kalvarijoje saugomi du Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslai, penkios nenaudojamos Šv. Rožinio brolijos vėliavėlės, pustrečio metro aukščio žalvarinis procesijų kryžius. Tuo tarpu procesijų altorėlių nebėra, nors dar XX a. III dešimtmetyje surašytame inventoriuje minimi penki seni nešiojami altorėliai. Žemaičių Kalvarijoje buvo net trys poros būgnų poros (dabar išlikusi tik viena); per didžiąją procesiją buvo nešamas Šv. Kryžiaus relikvijorius, virš jo – ant keturių lazdų nešamas raudonos gelumbės baldakimas, deja, šiuo metu neišlikęs.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Žemaičių Kalvarija; Church.

ENThe church processions were held not only during festivities or special occasions but were also organised to approach locations in Lithuania that are famous for miracles. One of the main centres in Samogitia is Samogitian Calvary that was being visited after the archbishop J. Tiškevičius created the Way of the Cross. Visitors were coming from the remote parishes such as Šiauliai, Skuodas, Palanga, Kretinga or Vainutas. Following their dean, people from each parish were walking with their own crosses, flags, altars, drums and pipes. The similarity of flags and pictures from different areas indicates the presence of several locations where the flags were produced and embroidered. It was likely a work of the nuns and laywomen. At present in Samogitian Calvary there are two paintings of Holy Virgin Mary of Rosary, five unused flags of the St. Rosary brotherhood, and 2.5-meter high brass processions cross. However there are no remaining processions altars, although in the inventory of the 1920’s there are five old portable altars mentioned. In Samogitian Calvary there were three pairs of drums (one remained to this day); during the main procession the Saint Cross relic was carried and above it was a red baize canopy carried on four sticks, unfortunately it did not remain to this day.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/901
Updated:
2020-09-14 15:09:35
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: