Berniukų ir mergaičių priklausomybės nuo nikotino ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Berniukų ir mergaičių priklausomybės nuo nikotino ypatumai
Alternative Title:
The Characteristics of Nicotine Dependency of Boys and Girls
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 1 (32), p. 34-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tabako vartojimas; Priklausomybė nuo nikotino; Berniukai; Mergaitės; Tobacco consumption; Nicotine dependence; Boys; Girls.
Keywords:
LT
Berniukai; Mergaitės; Priklausomybės / Aaddictions; Sveikata / Health; Tabako vartojimas.
EN
Boys; Girls; Nicotine dependence; Tobacco consumption.
Summary / Abstract:

LTTabako vartojimas pasaulyje įgavo epideminį pobūdį ir yra viena rimčiausių visuomenės sveikatos problemų. Pastebima, kad rūkyti pradeda vis jaunesni asmenys ir vis daugiau mergaičių. Didžioji dauguma paauglių, eksperimentuojančių su tabaku, pradeda kasdien rūkyti ir tampa priklausomi nuo nikotino dar paauglystės laikotarpiu. Todėl šio tyrimo tikslas – išanalizuoti paauglių, berniukų ir mergaičių, priklausomybės nuo nikotino ypatumus. Tyrime dalyvavo 429 Kauno vidurinių mokyklų 9–11 klasių moksleiviai, iš jų 208 berniukai ir 221 mergaitė. Tiriamųjų amžius – 14–18 metų. Tabako vartojimui įvertinti mokiniams buvo pateiktas klausimynas, kurį sudaro klausimai apie tabako vartojimo intensyvumą, santykį su tabako vartojimu, ketinimus dėl tabako vartojimo bei tabako vartojimo stažą. Priklausomybei nuo nikotino įvertinti buvo sudaryta Priklausomybės nuo nikotino skalė. Iš apklaustųjų tabaką vartojo 49% (210) mokinių. Didžioji dalis (56,8%) vartojančių tabaką rūkė kasdien. Analizuojant priklausomybės nuo nikotino ypatumus nustatyta, kad berniukų priklausomybė nuo nikotino yra stipresnė nei mergaičių, t. y. berniukų priklausomybės nuo nikotino skalės įverčiai aukštesni. Berniukų ir mergaičių priklausomybės nuo nikotino stiprumas siejasi su tabako vartojimo dažnumu bei surūkomų cigarečių skaičiumi. Tačiau tabako vartojimo stažo ir priklausomybės nuo nikotino stiprumo ryšiai buvo rasti tik mergaičių grupėje. Paauglystėje beveik kas antras rūkantis berniukas ir dvi iš penkių rūkančių mergaičių jau yra priklausomi nuo nikotino. [Iš leidinio]

ENGlobal tobacco consumption has spread endemically and has become one of the most serious health issues in the society. It has been observed that an increasing number of younger people and girls are starting to smoke. Most of the teenagers experimenting with tobacco begin smoking every day and become dependent on nicotine already in adolescence. Therefore, this research aims to analyse the characteristics of the nicotine dependency among the teenagers – both girls and boys. 429 9th-11th grade students of Kaunas secondary schools took part in the research, including 208 boys and 221 girls. The subjects were between 14 and 18 years old. In order to estimate tobacco consumption, the students were given a questionnaire, which inquired about the intensity of tobacco consumption, the relation to and the intentions regarding tobacco consumption, as well as the experience of tobacco consumption. To assess nicotine dependency, a Nicotine dependency scale was constructed. 49% (210) of the students consumed tobacco. Most of those (56.8%) consuming tobacco were smoking every day. An analysis of the characteristics of nicotine dependency established that nicotine dependency is stronger among boys than girls, i.e. the nicotine dependency of the boys was rated higher on the scale. The strength of the nicotine dependency of boys and girls was related to the frequency of tobacco consumption and the number of cigarettes smoked. However, relations between tobacco consumption experience and the strength of nicotine dependency were found only among the girls. Almost every second boy and two out of five girls who smoked in adolescence were already dependent on nicotine.

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9005
Updated:
2013-04-28 16:52:15
Metrics:
Views: 6
Export: