Moksleivių rūkymo profilaktikos efektyvumas Kauno rajone 2002-2005 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių rūkymo profilaktikos efektyvumas Kauno rajone 2002-2005 metais
Alternative Title:
The Efficiency of pupils' smoking prophylaxis in Kaunas region year 2002-2005
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 3 (34), p. 19-25
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateiktas 6 metų intensyvios rūkymo profilaktikos efektyvumo įvertinimas Kauno rajono mokyklose. Šio darbo tikslas – įvertinti visuminio, iš dalies kontroliuojamo, intensyvaus profilaktinių priemonių taikymo efektyvumą moksleivių požiūriui į rūkymą ir elgesiui pakeisti Kauno rajono mokyklose. 1999-2005 m. Kauno rajono mokyklose poveikio priemonės buvo organizuotos visų klasių moksleiviams, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių psichologiją. Naudotos profilaktinio turinio spalvinimo knygelės, [...] organizuotas intensyvus mokymas 11 vasaros stovyklų, parengtas 151 vyresniųjų klasių moksleivis dirbti su jaunesniais diskusijų grupėse, vykdyti mokomieji prevenciniai užsiėmimai V–XII kl., naudojant PSO rekomenduotas vaizdines priemones, kuriuos vedė 115 studentų psichologų, ir kt. [...] 2002–2005 m. kasmet visose Kauno rajono mokyklose atlikta VII–IX kl. vertinamoji moksleivių apklausa, naudojantis GYTS klausimynu. 2002 m. apklausti 2863 moksleiviai, 2003 m. – 2963 moksleiviai, 2004 m. – 2756 moksleiviai, 2005 m. – 3250 moksleivių. Tyrimų rezultatai parodė, jog 2005 metais, palyginti su 2002 metais, įvyko teigiamų Kauno rajono mokyklų VII–IX kl. moksleivių elgesio ir požiūrio į rūkymą pokyčių: 10% sumažėjo rūkančių moksleivių skaičius, 6% padidėjo moksleivių skaičius, neigiamai vertinančių rūkymą viešose vietose, 12% padaugėjo moksleivių, kuriems padėjo mesti rūkyti, ir kt. [...] Gauti rezultatai patvirtino, kad kompleksinis, intensyvus, tęstinis psichologinių rūkymo profilaktikos priemonių taikymas [...] gali efektyviai sumažinti rūkymo paplitimą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Moksleivių rūkymo profilaktika; Rūkymo profilaktikos efektyvumas; Rūkymo kitimas; Požiūris į rūkymą; GYTS; Schoolchildren smoking prevention; Effectiveness of schoolchildren smoking prevention; Changes in smoking; Attitude towards smoking; GYTS.

ENThe article presents the evaluation of efficiency of smoking prophylaxis practiced for a 6-year period in Kaunas region schools. The objective of the study was to evaluate the efficiency of wide, partly controlled and intensive practice of prophylactic measures in line with the change of pupils' attitude to smoking and their behaviour in Kaunas region schools. In 1999-2005 a number of effective measures were organized at Kaunas region schools considering the age stage psychology. Pupils were given books of colouring with prophylactic information inside, [...] taken to an organized intensive training in 11 summer camps, 151 pupils from higher grades were trained to work in discussion groups with youngsters. Using visual tools recommended by WHO educative preventive workshops led by 115 students of psychology for pupils from V-XII grades were organized. [...] In 2002-2005 annually, all Kaunas region schools pursued an evaluative survey of V-XII grade pupils using a GYTS questionnaire. There were 2863 pupils surveyed in 2002, and 2963 in 2003, 2756 in 2004 and 3250 in 2005. Results revealed that there has been a positive change in VI-IX grade pupils' behaviour and attitude towards smoking in Kaunas region schools in 2005 when compared to 2002: the share of smoking pupils decreased by 10%, the share of pupils with negative attitude towards smoking increased by 6%, the share of pupils influenced to quit smoking increased by 12% and etc. [...] Findings proved that a complex, intense and continuous practice of smoking prophylactic measures [...] can significantly reduce the spread of smoking.

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9003
Updated:
2013-04-28 16:52:14
Metrics:
Views: 12
Export: