Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos
Alternative Title:
Approaches to faith
Editors:
Putinaitė, Nerija, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2003.
Pages:
371 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Kelių į Dievo pažinimą ieškant / Mykolas Dranga — Tikėjimas ir mąstymo patirtis: Kaip galimi Dievo buvimo įrodymai šiandien? / Naglis Kardelis — Tikėjimas: Racionalaus pasirinkimo teorijos perspektywa / Zenonas Norkus — Plato Christianus / Mantas Adomėnas — Maimonido „Pasimetusiųjų vadovas“: protas, tekstas ir tikėjimas / Aušrelė Pažėraitė — Martynas Liuteris: reformuotojo tikėjimo atradimas / Tomas Kiauka — Immanuelis Kantas: ką tiki grynasis Protas / Nerija Putinaitė — Tikėjimas ir kasdienybė / Nijolė Keršytė — Gyvenimas - lipnus marmeladas ar Dievo pėdsakas? / Dalia Zabielaitė — Tikėjimas ir politiškumas / Alvydas Jokūbaitis — Apie autorius — Vardų rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Dievas; Filosofija / Philosophy; Religija / Religion; Tikėjimas / Faith.
EN
Belief; God; Philosophy of religion.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės lietuviškos minties kontekste ši knyga yra išskirtinė jau vien savo idėja atskleisti filosofines tikėjimo prieigas. Šiandien, praėjus nemažai metų nuo prievartinės ateiza- cijos epochos pabaigos, vis dar labai įtariai žiūrime į pretenzijas tikėjimo klausimo aptarimus vadinti filosofiniais. Šis įtarumas buvo pirmoji reakcija dalies žmonių, kuriems nesvetima filosofija, kalbinamų tapti būsimos knygos autoriais. Kokia tai knyga? Nekritiška tikėjimo apologija, savų religinių ar panašių į religinius išgyvenimus viešas atskleidimas? Kažin ar šiuos dalykus apskritai verta apmąstyti... Dalis būsimų (jais tapusių ir netapusių) autorių šią idėją priėmė kaip iššūkį, skatinantį juos leistis į nežinia kur nuvesiančią avantiūrą. Po ilgų paieškų nepavyko rasti jokio autoriaus, kuris būtų pajėgęs parašyti ateizmą argumentuotai ginančią studiją. Tad net čia, kur, atrodytų, turime ilgą sovietinę tradiciją, tikėjimo klausimu nesama jokių parengtų ir išplėtotų argumentų ar žmogaus, kuris būtų pasirengęs tai naujai atlikti. [Iš Pratarmės]

ENThe present collection of articles discusses various aspects of the possibility for philosophical approaches to the question of faith. The contributors analyse the following problems - problems that have contemporary resonance as well as practical consequences: what arguments for the existence of God are possible today; what is the logical status of the proofs of God’s existence; what rational choice and faith have in common; in what sense one could speak of Plato as a figure of faith; how Maimonides resolves the dilemma of choosing between reason and faith (the dilemma that arises for every educated religious Jew); the meaning of the new approach to faith promoted by Luther; the place allotted to faith in Immanuel Kant’s critique of pure reason; how the content of thought can be transformed into existence by faith; what it means in terms of human life to give meaning to existence through faith; what is the potential role of the community of the faithful in the day-to-day political reality. Rather than providing answers and conclusions, the contributing authors raise questions, thus approximating to the limit imposed upon knowledge by faith. [From the publication]

ISBN:
9955445629
Related Publications:
Ar mokslas stiprina dvasinę pasaulėžiūrą? / Arimantas Dumčius. Lietuvių tauta ir pasaulis. T. 10 / sudarytojas Arimantas Dumčius. Vilnius : Ciklonas, 2011. P. 36-55.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90024
Updated:
2022-01-05 15:46:35
Metrics:
Views: 16
Export: