Veiksnių, įtakojančių reklamos sukeltą troškimą ir veiksmą, tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksnių, įtakojančių reklamos sukeltą troškimą ir veiksmą, tyrimas
Alternative Title:
Examination of Factors Affecting Advertisement-Triggered Desire and Action
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 40, p. 7-22
Summary / Abstract:

LTMarketingo literatūros analizė rodo, kad nepakankamas dėmesys skiriamas veiksniams, įtakojantiems paskutinės pakopos pasiekimą (veiksmą), reklamai sukėlus troškimą. Šią vietą galima apibūdinti barjeru, kurio neperžengus visos reklamos kūrėjų pastangos, o kartu ir įmonės patirti kaštai, neduoda norimo rezultato. Kurdami skatinamąją reklamą, kurios tikslas sutelktas į paskutiniosios pakopos pasiekimą, reklamos kūrėjai turi įvertinti tam tikrus veiksnius ir jų įtaką. Dažniausiai daroma klaida neįvertinant neigiamos veiksnių įtakos troškimui, o kaip pagrindinį veiksnį, sąlygojantį veiksmo nebuvimą esant troškimui, įvardijant mažą vartotojų perkamąją galią: „pagrindinį vaidmenį įsigyjant prekes Lietuvoje vaidina finansinė šeimos padėtis. Paveikti reklamos šeimos nariai parodo susidomėjimą reklamuojama preke, bet dėl pinigų trūkumo ne visada ją įsigyja“. Tokiu atveju vartotojas dažniausiai nepriskiriamas tikslinei auditorijai, o troškimą ir veiksmą įtakojančių veiksnių problema ignoruojama. Straipsnio tyrimo objektas – veiksniai, įtakojantys reklamos sukelto troškimo slopimą ir veiksmo nebuvimą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti veiksnius, įtakojančius barjerą tarp troškimo ir veiksmo. Nustačius veiksnius, galima konkretizuoti barjerą, skiriantį troškimą ir veiksmą, atskleisti neigiamą veiksnių įtaką. Pasirinktas tyrimo metodas – žvalgybinio pobūdžio tiesioginis kokybinis tyrimas.

ENAnalysis of marketing literature has shown that insufficient attention is given to factors affecting action (inactivity) arising from the desire to buy triggered by advertisements. This stage of action (inactivity) can be identified as a barrier beyond which none of attempts or costs incurred by an enterprise give a desirable result. Creators of advertisements have always bear in mind a number of factors at play while creating their desire-driven advertisements which trigger action to buy. The most frequent mistake is failure to recognize the impact of negative factors on desire and attributing lack of purchasing power as the key factor determining failure to act: „the key role determining purchasing patterns in Lithuania is played by financial well-being of a family. Driven by advertisements households show interest in a good advertised but not always buy it due to the lack of funds“. In such a way a consumer is most often not attributed to a target audience, while the issue of desires and factors affecting actions remains ignored. The object of research of the present article is factors suppressing the desire triggered by advertisements and absence of action. The aim of the research is to analyse factors affecting a barrier between a desire and action. Once identified, these factors can help to define precisely a barrier dividing a desire and action, to disclose a negative impact of factors. Method of research chosen – a direct inquisitive qualitative research.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9002
Updated:
2018-12-20 23:11:12
Metrics:
Views: 19    Downloads: 12
Export: