Administracijos direktorius kaip savivaldybės vykdomosios valdžios institucija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracijos direktorius kaip savivaldybės vykdomosios valdžios institucija Lietuvoje
Alternative Title:
Executive director as municipal executive institution in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 3 (32), p. 39-46
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos savivaldybių vidaus institucijų raida per pastaruosius trejus metus, akcentuojant pagrindinius Konstitucinio Teismo (2002 ir 2004 m.) sprendimų padarinius. Didžiausias dėmesys skiriamas naujai savivaldybės vienasmenei vykdomajai institucijai – savivaldybės administracijos direktoriui. Išnagrinėta įstatyminė bazė, atliktas trylikos Lietuvos savivaldybių tyrimas, įvertinant savivaldybės institucijų funkcijų pokyčius, tarpusavio sąveiką. Aptariami valdžios galių persiskirstymo, įvykusio įsteigus savivaldybės administracijos direktoriaus instituciją, padariniai, įvertinta, kaip pasikeitė sprendimų priėmimo veiksmingumas. Savivaldybės administracijos direktorius tapo institucija, kurioje sutelktos iš esmės visos vykdomosios valdžios galios. Savivaldybių politinės valdžios ir administracijos takoskyra sunyko, realiai įgyvendintas atstovaujamosios ir vykdomosios valdžių atskyrimas savivaldybių lygmeniu. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the development of internal institutions of Lithuania’s municipal authorities over the past three years with the emphasis on the most important consequences of the decisions of the Constitutional Court (issued in 2002 and 2004). The main focus is on the new one-person executive institution, Municipal Administrative Director. The work contains an analysis of the legal framework, an examination of 13 Lithuanian municipal authorities, and an evaluation of changes in the functions of municipal authorities as well as their interoperability. It also discusses the outcome of the redistribution of powers that took place after establishing the institution of Administrative Director, and evaluates changes in the effectiveness of decision-making. The institution of the Municipal Administrative Director has developed to encompass essentially all executive powers. The demarcation between municipal political power and administration has disappeared. The separation of the representative and the executive powers on the municipal level has been finally achieved.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Optimalaus Lietuvos savivaldybių institucinės struktūros modelio paieška / Algirdas Astrauskas. Viešoji politika ir administravimas. 2004, Nr. 8, p. 9-24.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/900
Updated:
2018-12-17 11:33:04
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: