Pieśni

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Pieśni
Alternative Title:
Songs
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Giesmės; Katekizmai; Giesmynai; Hymn; Hymnal; Catechism.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Katekizmai.
EN
Catechism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sintetiškai pristatoma lietuviškų katalikiškų XVI–XVIII a. giesmių istorija, tematika ir pagrindiniai raiškos bruožai. Pirmieji lietuviški giedojimo tekstai galėjo atsirasti dar XIII a., tačiau fiksuotos (spausdintinės) lietuviškos katalikiškos himnodijos pradžia laikomi 1595 m. (Mikalojaus Daukšos Katekizmas). XVII–XVIII a. Lietuvoje buvo išleisti 3 giesmynai (Saliamono Slavočinskio Giesmės 1646 m., Pranciškaus Šrubauskio Balsas širdies ~1679 m., Giesmės apie Švenčiausią Paną Mariją 1765 m.), 18 kitų įvairaus pobūdžio leidinių su giesmėmis; yra išlikę ir keli rankraštiniai tekstai. Giesmių turinyje atsiskleidžia krikščioniškosios teologijos, moralinių nuostatų, tikėjimo tiesų temos; nemaža dėmesio skiriama Švč. Trejybei, Švč. Mergelės Marijos kaip Dievo Motinos idėjai, Nekaltojo prasidėjimo doktrinai, šventųjų kultui. Taip pat straipsnyje iškeliama ir analizuojama daugiausia XVII–XVIII a. giesmių originalumo (ar neoriginalumo) bei autorystės problema – giesmių kilmės ir originalo šaltinių klausimai. Literatūriniu (raiškos) požiūriu XVII–XVIII a. giesmės priskiriamos Baroko epochos literatūrai. Barokinės literatūros tradicija giesmėse ryški aptariant didaktizmo, viduramžiškos tradicijos, kontrastizmo aspektus. [Iš leidinio]

ENThe article synthetically presents a history of Lithuanian Catholic psalms in the 16th - 18th centuries, their topics and main features of expression. The first Lithuanian texts for chanting might appear already in the 13th century, but the year 1595 (Catechismus by Mikalojus Daukša was issued) is considered as the beginning of fixed (printed) Lithuanian Catholic psalms. In the 17th and 18th centuries three hymn books were issued in Lithuania (Chants by Saliamonas Slavočinskis in 1646, Balsas Širdies by Pranciškus Šrubauskis in about 1679, Psalms about the Holiest Lady Mary in 1765), 18 editions of various nature including psalms; several handwritten texts were also preserved. The content of psalms includes the Christian theology, moral provisions, faith themes; great attention is provided to the Holiest Trinity, to the idea of the Holiest Lady Mary as the Mother of God, to the doctrine of Immaculate Conception, and the cult of saints. In addition, the article emphasises and analyses the problem of authenticity (or non authenticity) and authorship of psalms in the 17th and 18th centuries, the issues of psalm origin and original sources. In literary (expression) viewpoint, the psalms of the 17th and 18th centuries are attributed to the literature of Baroque epoch. The Baroque literature tradition in psalms is distinctively represented when discussing the aspects of didactics, medial tradition, and contrast.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8996
Updated:
2013-04-28 16:52:09
Metrics:
Views: 11
Export: