Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918-1920 m. [medžiagą atrinko ir tekstus parašė Jonas Vaičenonis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918-1920 m
Alternative Title:
Lithuanian Army in Independence Fights in 1918-1920
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo karo muziejus, 2005.
Pages:
1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTKompaktinė plokštelė skirta vienam reikšmingiausių Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpių. Joje pateikiamas glaustas kovų su bolševikais, bermontininkais ir lenkais aprašymas. Išryškinamos svarbiausios Lietuvos kariuomenės karinės operacijos. Keliais šimtais fotografijų ir eksponatų vaizdų iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių pristatoma ne tik Lietuvos, bet ir jos priešų kariuomenės. Pateikiami karinių pajėgų, ginkluotės ir uniformų aprašymai, tekstai apie kariuomenės vadovybę, pėstininkų pulkus, artileriją, kavaleriją, aviaciją, technikos dalinius, komendantūras bei tarnybas. Svarbiausių kovų įvykių epizodai pateikiami žemėlapiuose. Atskirais poskyriais apibūdinama kariuomenės ginkluotė, pateikiant kiekvieno ginklo techninius duomenis, aprašomos karių uniformos ir ekipuotės elementai. Kartu su Lietuvos kariuomene dėmesys skiriamas ir jos sąjungininkams – saksų savanoriams, 1919 m. padėjusiems atlaikyti bolševikų kariuomenės puolimą. Viena plokštelės dalių skirta Lietuvos kariuomenės asmenybėms (kariuomenės vadams, krašto apsaugos ministrams, pulkų vadams) pateikiant jų plačias biografijas ir nuopelnus Lietuvai. Savarankišku poskyriu pristatomi kovose apdovanotieji ir aukščiausias valstybės kovinis apdovanojimas – Vyties kryžius. Paskutinioji dalis skirta Žuvusiųjų atminimui ir kovų įamžinimui. Joje pasakojama apie pirmąsias kariuomenės aukas, aprašomi karių kapai, kovų panteonas – Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis ir pats Vytauto Didžiojo karo muziejus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kariuomenė; Bolševikai; Kova; Ginklai; Army of Lithuania; Battle; Bolshevik; Weapons.

ENThe CD includes a description of one of the most important periods in the history of Lithuania. It provides a brief overview of fights against Bolsheviks, bermontininkai (West Russian Volunteer Army) and Poles as well as the most important military operations carried out by the Lithuanian army. Several hundreds photographs and pictures of exhibits from Vytautas the Great War Museum represent the armies of both Lithuania and its enemies. It provides descriptions of armed forces, weaponry, uniforms, military leaders, infantry, artillery, cavalry, aviation, technical units, commandant’s offices and services. Episodes of the main battles are marked on maps. The weapons of armed forces are described in separate sections, which also provide technical characteristics of each weapon and a description of troops’ uniforms and elements of accoutrements. In addition to the Lithuanian army, it also tells about its allies – Saxon volunteers who helped to withstand a Bolshevik attack in 1919. The CD also provides biographies of Lithuanian military figures (army commanders, defence ministers, regiment commanders) and their merits for Lithuania. It also names awarded persons and the highest military award – the Cross of Vytis. The last part is dedicated to those killed as well as to battles. It tells about first casualties, describes troops’ graves and the pantheon of battles – the backyard of Vytautas the Great War Museum and the museum itself.

ISBN:
9955601566
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8994
Updated:
2013-04-28 16:52:07
Metrics:
Views: 12
Export: