Platelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčių taikomoji dailė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčių taikomoji dailė
Alternative Title:
Applied Arts of Churches of Plateliai, Beržoras and Gintališkės
Keywords:
LT
19 amžius; Plateliai; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Kryžiai / Crosses; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPlatelių, Beržoro ir Gintališkės bažnyčios išsaugojo po keletą nešiojamų altorėlių. Seniausias iš jų – Gintališkės Čenstakavos Dievo Motinos ir Jėzaus Nazariečio altorėlis. Klasicistinių altorėlių grupei priklauso Gintališkės bažnyčios Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Mato, šv. Kazimiero ir šv. Antano altorėliai bei Beržoro bažnyčios altorėlis be paveikslų. Prieš išpopuliarėjant procesijų altorėliams, minimi ir vėliau su jais naudoti nešiojami paveikslai (1715 m. Plateliuose jų būta net dešimties). 2002 m. ekspedicijos metu Gintališkės bažnyčioje buvo rastos septynios senos nenaudojamos vėliavos ir vienos vėliavos fragmentas; Beržore – trys XIX a. pab. vėliavos, Platelių – dvi. Bažnyčiose saugomi per procesijas nešami kryžiai, ir naudojami laidotuvėms. 1782 m. Platelių bažnyčios inventoriuje minimas baldakimas, baldakimus taip pat turėjo ir Beržoro bei Gintališkės bažnyčios, tačiau nė vienas jų mūsų dienų nesulaukė. Beržoro bažnyčioje saugomas didelis, ant trijų kojelių pastatomas varinis būgnas, 1887 m. padarytas meistro Tado Lynarto. To patie meistro darytų būgnų rasta ir Platelių bažnyčioje. Bažnyčiose rasta nemažai žibintų (36 vnt.), žemaitiškai vadinamų liktorių, per kiekvienus atlaidus ir didžiąsias bažnyčios šventes procesijų pradžioje neštus abipus kryžiaus. Šiuos žibintus pagal degamų žvakių skaičių galima suskirstyti į du pagrindinius tipus: vienažvakius ir dvižvakius (daugiausia yra vienažvakių žibintų). Atskirą grupę sudaro vadinamieji „saulinio“ tipo žibintai. Taip pat Gintališkės bažnyčioje dar saugomi keturi aštuonkampio plano žibintai.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Plateliai; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Beržoras; Gintališkė; Church.

ENThe churches of Plateliai, Beržoras and Gintališkės preserved several movable altars each, The oldest of which is the altar of Gintališkės Čenstakava Mother of God and Jesus of Nazareth. The Gintališkės church altars of Holy Virgin Mary Apparition and St. Matthew, St. Casimir and St. Anthony and the church of Beržoras altar without paintings belong to the group of Classicist altars. Before the increase in processions altars popularity, there were movable paintings used, which are later mentioned to be used together with altars (in 1715 there were ten of them in Plateliai). During the 2002 expedition there were seven old and unused flags and a fragment of one flag found in Gintališkės church; three flags of the late 19th c. in Beržoras and two in Plateliai. There also are processions crosses used for funeral. In the inventory of the year 1782 of the Plateliai church there is a canopy mentioned; canopies were in the inventory of Beržoras and Gintališkės churches, however none of these remained to this day. Beržoras church preserved a large tripod copper drum that was constructed by Tadas Lynartas in 1887. The drums created by the same artist were also found in Plateliai churches. A number of torches (36 pieces), in Samogitian called liktoriai, was found in the churches; they were carried on both sides of the cross at the beginning of all feasts and church festivities processions. These torches can be grouped in two main types according to the number of candles: single-candle and double-candle torches (single-candle torches are the dominant). The so-called solar-type torches belong to a separate group. There are four octagonal torches in Gintališkės church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/899
Updated:
2020-09-13 19:58:53
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: