Požiūrio į jaunosios kartos ugdymą kaita (1918-1998m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūrio į jaunosios kartos ugdymą kaita (1918-1998m.)
Alternative Title:
Change of Attitude to Education of Young Generation (1918-1998)
In the Journal:
Pedagogika. 1999, 38, p. 56-61
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LT1918 m. vasario 26 d. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę valstybės vadovai, rūpindamiesi mūsų krašto reikalais ir žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu, naudojosi užsienio pavyzdžiais, patirtimi ir metodais. Didelės ir kryptingos turėjo įtakos valstybės nuostatos švietimo atžvilgiu kitai. Buvo siekiama organizuoti kultūrinį gyvenimą, iš esmės jį keičiant. Ryškiausiai tai buvo matyti iš pirmųjų Lietuvos gyvenimą reglamentuojančių dokumentų. Ypač aktuali buvo švietimo sistemos kūrimo bei valstybės požiūrio į jaunosios kartos ugdymą 1918-1940 m. Lietuvoje problema. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti ir atskleisti Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. veikusių institucijų, besivadovaujančių valstybės organizavimo principais, veiklą, jų sąveiką su bendruomene bei poveikį jaunosios kartos ugdymui, kuriant tobulesnę švietimo sistemą. Nes nuo to priklauso jaunosios kartos ugdymo sėkmė. Iš esmės tai teorinio pobūdžio tyrimas. Todėl pasirinkti metodai: mokslinių darbų ir tiriamosios medžiagos socialinis pedagoginis tyrimas ir analizė.

ENAfter proclamation of independence of Lithuania on 26 February 1918 the state authorities dealing with our national affairs and seeking improvement of living conditions of people followed foreign examples, experience and methods. Strong targeted influence was exercised by the state attitude to education. The goal was to organise cultural life by essentially changing it. It was most prominent in the first documents regulating life in Lithuania. Particular importance was attributed to development of the educational system and the issue of the state attitude towards education of the young generation in Lithuania of 1918-1940. The goal of this study is to analyse and disclose activities of institutions following state organisation principles active in the Republic of Lithuania in 1918-1940 and their interactions with the community and impact on education of the young generation in creating a better educational system because this determined the success of education of the young generation. In fact, it is a theoretical study. Therefore, the methods chosen include social pedagogical research and analysis of scholarly works and research materials.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8985
Updated:
2023-04-07 14:26:36
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: