Muziko pedagogo ugdymo situacija pedagoginės praktikos aktyvinimo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muziko pedagogo ugdymo situacija pedagoginės praktikos aktyvinimo aspektu
Alternative Title:
A situation of a teacher musician in the aspect of teaching practice activation
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 63, p. 96-102
Keywords:
LT
Muzikos pedagogai; Pedagoginė praktika; Savianalizės metodas; Pamokos struktūra.
EN
Teaching practice of music students; The method of self-examination.
Summary / Abstract:

LTStudentų pasirengimas pedagoginei veiklai tampa vis aktualesnis. Lemiamą reikšmę turi pedagoginė praktika, kurios metu studentas supažindinamas su viena iš būsimosios veiklos rūšių, padedama jam susiformuoti pagrindinius pedagoginius įgūdžius, suprasti mokinį kaip asmenybę. Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti muzikinių specialybių studentų nuostatas, realią pasirengimo pedagoginiam darbui padėtį, nustatyti atlikėjų specialybių savianalizės įtaką pedagoginės praktikos kokybei, išanalizuoti specialybės instrumento (pedagoginės praktikos) pamokos struktūrą. Tyrimo rezultatai rodo, kad savianalizės metodo taikymas turi teigiamos įtakos pedagoginės praktikos kokybei, o specialybės instrumento (pedagoginės praktikos) pamokos struktūroje dominuoja specialieji komponentai. [Iš leidinio]

ENPreparation of students for pedagogical activity is becoming more and more relevant. Crucial impact is made by pedagogical practice during which a student is made acquainted with one of the types of future activities, is enabled to build up the basic pedagogical skills and to recognize a schoolchild as a personality. The research was aimed at identifying the attitudes of students of music and actual state of preparation for pedagogical activity as well as at identifying the influence of self-analysis of performer specialities on the quality of pedagogical activity and analyzing the structure of lesson on speciality instrument (pedagogical practice). The research findings show that the application of self-analysis method has a positive influence on the quality of pedagogical practice and the structure of lesson on speciality instrument (pedagogical practice).is predominated by special components.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8976
Updated:
2018-12-20 22:55:36
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: