Medingėnai. Keletas bažnyčios baldų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Keletas bažnyčios baldų
Alternative Title:
Medingėnai: pieces of church furniture
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Kryžiai / Crosses; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTMedingėnų bažnyčioje yra ištaigingas klauptas, išsiskiriantis savitomis, neogotiką interpretuojančiomis formomis ir dekoru. Fasado, atramos ir šoninių plokštumų skaidymu smailiaarkėmis įsprūdomis, pinaklius primenančiais bokšteliais atkaltės kampuose bei tamsiu koloritu klauptas panašus į šoninį Nukryžiuotojo altorių. Penkiavietis klauptas pasižymi darniomis proporcijomis, ritmišku vertikalių ir horizontalių pasikartojimu, simetriška kompozicija bei saikinga puošyba. Klaupto apatinė dalis uždara, galuose su durelėmis. Klaupto atramos smailiaarkiuose laukeliuose įkomponuoti dekoratyvūs drožiniai, atramos viršų užbaigia neaukštas karnizas ir ažūrinė dantukų juosta. Siluetą paįvairina nežymiai karpyti šoninių atramų profiliai. Klauptas priklausė jo aukotojai Marijai Gorskai, šiam suolui ornamentus išdrožė meistras Jonas Venckus. Antrasis vardinis Medingėnų bažnyčios suolas-klauptas stovi vargonų chore, jis priklausė Vincentui Viskontui. Visas suolas banguojančių formų, ypač išraiškingas jo profilis. Seniausias bažnyčios baldas – kraitinė skrynia, datuojama 1873 m., vertinga kaip Žemaitijai būdingos puošybos liaudies baldų pavyzdys.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Medingėnai; Church.

ENIn the church of Medingėnai there is a luxurious pew with distinctive Neogothic forms and decorations. Separation of the façade, pillar and side plates by pointed arc panels, corner turrets and dark colouring makes the pew’s appearance similar to the side Crucifix altar. Five-seated pew is harmoniously proportioned with a rhythmical repetition of horizontals and verticals, symmetric composition and moderate decoration. The under part of the pew is closed with a door on the sides. In the pointed arc areas of the pew panel there is a composition of decorative carvings, the upper part of the panel is decorated with a cornice and openwork scallop line. A silhouette is decorated with jagged side panel profiles. The pew once belonged to the benefactor Marija Gorska; the ornaments were carved by the artist Jonas Venckus. The second personal pew in Medingėnai church organ choir belonged to Vincentas Viskontas. The pew has a wavy shape with an expressive profile. The oldest piece of furniture in the church is a hope-chest, it dates back to 1873. It is valuable as an example of furniture representing Samogitian folk art.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/896
Updated:
2020-09-13 19:45:55
Metrics:
Views: 37    Downloads: 1
Export: