Būsimų dailininkų sensomotorikos ypatumai - fizinį ugdymą determinuojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų dailininkų sensomotorikos ypatumai - fizinį ugdymą determinuojantys veiksniai
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 96-103
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjama profesinės veiklos ir kitų veiksmų įtaka studentų sensomotorikai. Taikant frakcionavimo, koordinimetrijos, klasterių analizės ir kitus metodus, buvo ištirtas įvairių dailės specialybių vyresniųjų kursų studentų judesių tikslumas ir sensomotorinė koordinacija. Įvairių specialybių studentai skirtingi sugeba atlikti judesius, kontroliuojamus kinesteziškai. Didžiausią įtaką judesių kontrolė regėjimu turi grafikos ir tapybos specialybių studentams. Kinestezinis reguliavimas čia yra pagalbinis dalykas. Skulptoriaus darbe yra labai daug balistinių judesių. Todėl kinestezinė skulptorių kontrolė yra būtina. Dizainerių ir architektų veikloje braižymo judesiai yra tiksliai dozuojami ir pageidautinai greiti, todėl kinestezinis reguliavimas vyrauja atliekant judesius. Klasterių analizės pagalba nustatoma, kiek tiriamieji skiriasi pagal vaizdinio tikslumo kriterijų. Šie skirtumai nėra apibrėžiami vien profesijos įtakos, nes pačiam klasteriui priklauso įvairių profesijų studentai ir įvairių profesijų grupėse visuomet yra visų klasterių atstovų. Todėl specialybė nėra vienintelis veiksnys, lemiantis vaizdinių tikslumą – akivaizdi individualybės reikšmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sensomotoriniai veiksmai; Judesių tikslumas; Erdvės vaizdiniai; Frakcionavimas; Kinestezinė kontrolė.

ENThe paper analyses the impact of professional activities and other actions on sensomotorics of students. Methods of fractioning, coordinimetry, cluster analysis and others were used to study precision of movements of senior students of various fine arts professions and their sensomotoric coordination. Students of various specialisations in different ways were able to perform movements controlled kinaesthetically. The biggest impact is made by movement control on students studying graphics and painting. Kinaesthetic regulation here is auxiliary. There are a lot of ballistic movements in a sculptor’s work. Therefore, kinaesthetic control of sculptors is necessary. Technical drawing movements in activities of designers and architects are precisely dosed and preferably quick, which is why kinaesthetic regulation dominates when making movements. Cluster analysis is used to establish to what extent the students in question are different in terms of the visual precision criterion. These differences are not defined by influence of just their profession as the cluster itself covers students of various professions and representatives of all clusters are always included in groups of various professions. Therefore, a profession is not the only factor determining visual precision – the value of individuality is also obvious.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8956
Updated:
2018-12-20 22:55:34
Metrics:
Views: 11
Export: