Jaunimo gyvenimo erdvė: dviejų moterų patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo gyvenimo erdvė: dviejų moterų patirtis
Keywords:
LT
Jaunimo papročiai; Tauragnų apylinkių jaunimas; Jaunimo bendravimas.
EN
Youth customs; Youth of Tauragnai area; Youth communities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje palyginkime dviem respondenčių pasakiojimus. Viena jų Kotryną Udrienė - gimė 1913 metais Tauragnuose, kita - Teklė Laurinavičienė - 1908 m. Jačiūniškių kaime (4 km nuo Tauragnų) ir apie 1946 m. nutekėjo į Tauragnus. Tų laikų žmonių suvokimu, jaunystė baigdavosi vestuvėmis. Taigi viena jaunystę praleido Tauragnų bažnytkaimyje, kuris didesnę jos jaunystės dalį budo išskirstytas į vienkiemius (respondentė tekėjo 1937 m.), kita - Jačiūniškėse (Jačiūniškės, pasak pateikėjos į vienkiemius buvo skirstytis apie 1930 m.). Jas apklausiau 1991 m. vasarą Tauragnuose. Klausinėtos kartu viena kitą papildė, tarp savęs diskutavo dėl atsiminimų tikrumo ir išskyrė vienalaikius (XX a. III dešimtmečio pabaiga ir IV dešimtmetis) jaunimo papročių skirtumus dviejų tipų gyvenvietėse - miestelyje ir kaime. Klausinėta pagal du etnografinių klausimų lapus. Pokalbis vyko dvi valandas, taigi atsakymai pagal pimąjį etnografinių klausimų lapą išsamesni, pagal antrąjį (ypač pabaigoje) - padrikesni. Siekdami patikinti teiginių patikimumą taip pat rėmėmės ir Margaritos lšoraitlės pagal tuos pačius klausimynus toje pačioje ekspedicijoje apklaustos Elenos Talačkienės (gim. 1910 m.) pasakojimu (ji visą laiką gyvenusi Tauragnuose, susituokė 1933 m.). Taigi pasitelkę dviejų moterų patirtį atskleisime krislelį tauragniškių jaunimo papročių. Informaciją ribojo iš anksto nusistatyti klausimai, tačiau pateikiame ir tiesiogiai su jaunimo gyvenimu nesusijusias realijas, kurias atsiminti paskatino klausimynuose išdėstyti klausimai. Remtasi ir gretimų Lietuvos vietovių papročius liudiiančia medžiaga ir šaltiniais. [Iš teksto, p. 945]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89501
Updated:
2020-12-01 18:25:12
Metrics:
Views: 21
Export: