Lieplaukė. Bažnyčios procesijų reikmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lieplaukė. Bažnyčios procesijų reikmenys
Alternative Title:
Lieplaukė: attributes of the church processions
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Lieplaukė; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Kryžiai / Crosses; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LT1806 m. Lieplaukės bažnyčios inventorius yra ankstyviausias mus pasiekęs išsamus viso bažnytinio turto sąrašas. Jame nurodoma tuo metu bažnyčioje buvus vieną procesijų kryžių, lakuotos drobės baldakimą, monstranciją, šešis skardinius procesijų žibintus, du altorėlius, porą būgnų ir valtornų bei 15 vėliavų. Iš paminėtų daiktų yra išlikę tik būgnai ir vienas procesijų altorėlis. Dabar bažnyčioje saugomi 4 nešiojami altorėliai. Seniausią iš jų apie 1780 m. įsigijo Švč. M. Marijos belaisvių globėjos brolija. Tai nežinomo XVIII a. pab. vietinio meistro darbo įrenginys. Jame įkomponuoti ant drobės tapyti Gailestingosios Švč. M. Marijos ir Švč. Trejybės paveikslai. XVIII–XIX a. sandūroje sukurtas Lieplaukės bažnyčios Šventosios šeimos ir šv. Jurgio altorėlis atspindi nuoseklų perėjimą nuo baroko prie klasicizmo. Pastangos istorizmo epochoje sekti praeities stilių daile puikiai matyti Nukryžiuotojo ir šv. Albino altorėlyje. Kitoks yra XIX a. paskutiniame ketvirtyje Jono Virkelio sukurtas altorėlis. Jame vietoj tradicinio retabulo įkomponuotas veidrodžiais puoštas kryžius ir medinių skulptūrų grupės. Lieplaukės bažnyčioje rastos 8 senos, nebenaudojamos procesijų vėliavos. Iš jų 4 yra datuotos, o 3 su donatoriaus pavarde. Išskyrus šv. Benedikto ir Švč. Trejybės vėliavą, visos vėliavos pasiūtos iš fabrikinės gamybos vilnonio damasto. Kiekvienos vėliavos centre yra įkomponuoti paveikslai, kurių rėmai apsiūti metalo galionu. Paveikslų figūros siuvinėtos vienpusiu dygsniu, visą jų plotą užpildant grandinėle. Šios Lieplaukės bažnyčios vėliavos datuojamos XIX a. paskutiniuoju ketvirčiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Reikmenys; Liturginiai reikmenys; Procesijos; Kryžiai; Vėliavos; Retabulai; Lieplaukė; Church.

ENThe inventory of 1806 of Lieplaukė Church is the earliest thorough list of all property of the church that has reached us. It indicates that at that time there was a procession cross, a vanished linen canopy, a monstrance, six procession lanterns, two small altars, a pair of drums and French horns and 15 flags at the Church. At the present time four portable small altars are stored in the Church. The Friary of the Virgin Mary, the Patron of Prisoners acquired the oldest of them around 1780. It was made by an unknown local master at the end of the 18th century and pictures of the Virgin Mary and the Holy Trinity were installed therein. The small altar of the Holy Family and St George made at the turn of the 18th-19th century reflects a consistent move from baroque to classicism. The small altar created by Jonas Virkelis in the last quarter of the 19th century is different. Instead of the traditional retable it contains a cross decorated with mirrors and groups of wooden sculptures. Eight old unused procession flags were found in Lieplaukė Church. Four of them are dated and three bear the name of the donator. With the exception of the flag of St Benedict and the Holy Trinity, all flags are made of manufactured woollen damask. Pictures are set in the centre of every flag the frames of which are trimmed with a metal braid. Figures of the pictures are embroidered with one-sided stitch filling their entire area with a chain. These flags of Lieplaukė Church are dated the last quarter of the 19th century.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/894
Updated:
2020-09-13 19:43:25
Metrics:
Views: 23
Export: