Vokietijos lietuvių kultūros instituto biblioteka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos lietuvių kultūros instituto biblioteka
Alternative Title:
Library of the Lithuanian Cultural Institute of Germany
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 277-289
Keywords:
LT
Lituanistikos biblioteka; Vokietijos Lietuvių kultūros institutas.
Summary / Abstract:

LTVienas iš 1981 m. įkurto Lietuvių kultūros instituto (LKI) pirmųjų uždavinių buvo įrengti centrinę lituanistinę biblioteką, siekiant surinkti vertingesnes mokslininkų ir bendruomenių bibliotekas. Pirmą dešimtmetį biblioteka greitai augo perimdama daug vertingų palikimų su išeivijoje išleistomis knygomis. Po 1990 m. buvo ieškoma galimybių įsigyti naujų leidinių iš Lietuvos Respublikos. Tai pavyko Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai perdavus jau surinktus išeivijos knygų dubletus ir prof. A. Maceinos asmeninį rinkinį. Už tai Nacionalinė biblioteka kasmet LKI bibliotekai siunčia naujų knygų. Dabar LKI biblioteka turi apie 10 000 knygų. Visos jos įtrauktos į Heidelbergo bibliotekų sistemą HEIDI ir nuo 1997 m. – į elektroninį katalogą „Südwestverbund“. Dėl to LKI knygos prieinamos visame pasaulyje. Skaitytojams jos skolinamos ir veltui siunčiamos paštu. Paklausa nėra didelė, nes Vokietijoje, o ir visoje Europoje lietuviškai skaitančių asmenų nėra daug. Biblioteka daugiausia naudojasi mokslininkai ir studentai. Ji labai svarbi atsakant į įvairias institutui teikiamas užklausas ir vykstant instituto moksliniams suvažiavimams. Bibliotekos vaidmuo didės augant knygų skaičiui. Jau dabar tai yra pats didžiausias lietuviškų knygų rinkinys Europoje už Lietuvos ribų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vokietijos Lietuvių kultūros institutas; Lituanistikos biblioteka.

ENOne of the first tasks of the Lithuanian Cultural Institute, established in 1981, was to set up a central library for Lithuanian language, with a goal of bringing together the most important libraries of scientists and communities. During the first 10 years, the library grew quickly, accepting a valuable contribution in the form of books published in exile. After 1990 a search began to find opportunities to purchase new publications from Lithuania. This was made possible by providing the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania with extra copies of the books published in exile they had, along with the personal collection of Prof. A. Maceina. In exchange, the national library sends new books to the library of the Lithuanian Cultural Institute each year. Today the Lithuanian Cultural Institute library has approximately 10,000 books. All of them are included in Heidelberg’s system of libraries called HEIDI, and since 1997 in the Südwestverbund electronic catalogue. This makes the books of the Lithuanian Cultural Institute available worldwide. They are loaned to readers and sent free by post. The demand is small, because there are not many who read in Lithuanian in Germany or in Europe in general. The library is mostly used by scientists and students. It is very important in responding to the various demands and requests extended to the institute, and also during the institute’s scientific congresses. The library’s role will grew with the increase of books. Already now it is the largest collection of Lithuanian books in Europe beyond the borders of Lithuania.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8917
Updated:
2018-12-17 11:51:12
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: