Teoria i praktyka wychowania duchowego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Teoria i praktyka wychowania duchowego
Alternative Title:
  • Dvasinio ugdymo teorija ir praktika
  • Theory and practice of spiritual education
In the Book:
Edukacja dla przyszłošci. T. 2. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. P. 433-446
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTDvasingumo stoka tampa vis labiau įprastu dalyku. Taigi dvasinio ugdymo problemos turėtų būti itin aktualus edukologinių tyrimų objektas. Vadovaujantis krikščioniškąja koncepcija, žmogiškosios būtybės pradas yra dvasinis – jis yra tai, kas sukuria pagrindą asmenybės tapsmui ir jos santykiui su transcendencija. To pagrindo dėka žmogus gali vystyti autentišką požiūrį į pasaulį, kurio turinys yra transcendentinis. Tokiu principu suvokiama tiesa, grožis, gerumas. Paauglių ir jaunimo dvasinių vertybių internalizacijos tendencijos yra gana pastovios ir panašios. Pažintiniame lygmenyje paaugliai labiausiai vertina sąžiningumą, jautrumą ir orumą. Jaunimo vertinami dalykai yra pasitikėjimas, meilė, atsakomybė, taip pat orumas ir jautrumas. Šios vertybės atsispindi ir elgesyje, bet skirtingais lygmenimis. Tiek paauglių, tiek jaunimo požiūris į tiesą, jautrumą bei atsakomybę yra aukštesniame lygyje, nei šių vertybių įgyvendinimas realiame gyvenime. Ta pati tendencija išlieka, kalbant apie paauglių požiūrį į išsilavinimą, mokslą bei jaunimo požiūrį į pagarbos jausmą. Tačiau abiejų respondentų grupių požiūris į Dievą, prasmės ieškojimą, jautrumą grožiui ir šių vertybių realizacija konkrečiuose veiksmuose atitinka arba labai nedaug skiriasi. Moralinių vertybių, susijusių su savuoju „aš“ internalizacija yra giliausia, o mažiausiai patrauklios vertybės yra tos, kurios įkūnija grožį. Dvasinių vertybių internalizacija turi tendenciją silpnėti su amžiumi. Taigi dvasinio tapsmo procese paaugliams ir jaunimui būtinai reikia švietimo bei ugdytojų pagalbos.Reikšminiai žodžiai: Dvasios ugdymas.

ENAs the lack of spirituality is getting more obvious, the problems of spiritual education are becoming the urgent subject of educational research. According to the Christian concept, the basis of a human being is spiritual origins that compose a personality and ground his/her relationships with transcendence. Due to that basis a person can establish an authentic attitude towards the world the content of which is transcendental and consists of truth, goodness and beauty. The internalization of spiritual values of teenagers and young people retains similar tendencies. On the cognitive level teenagers most approvingly evaluate honesty, sensitiveness and dignity. Youngsters most approvingly evaluate confidence, love, responsibility, dignity and sensitiveness. These values are embodied in behaviour, but on different levels. Both teenagers’ and youngsters’ attitude towards truth, responsibility and sensitiveness is on a much higher level than realization of these values in behaviour. The tendency remains similar with teenagers’ attitude towards education and youngsters’ evaluation of respectfulness. However, the attitude of all the respondents towards God, pursuit of meaning of life, sensitiveness to beauty and their realization in specific actions is almost the same or differs very slightly. The internalization of moral values related to one’s self is the most profound, and the least profound are values embodying beauty. The internalization of spiritual values with age had a tendency to become weaker. Thus, the spiritual becoming needs the help of education.

ISBN:
8387256900
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8915
Updated:
2013-04-28 16:51:23
Metrics:
Views: 6
Export: