Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius
Alternative Title:
Contemporary students’ attitude to traditional (printed) textbooks
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 158-166
Summary / Abstract:

LTInformacinės visuomenės amžius atveria mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, kuriai įgyvendinti reikia atitinkamų mokymo(si) priemonių. Šiame straipsnyje aptariama, kaip aukštųjų mokyklų studentai vertina tradicinių mokymosi priemonių – spausdintinių vadovėlių Šiuolaikiškumą ir prieinamumą, ryškinamos aukštosioms mokykloms ir leidėjams aktualios problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tradiciniai (spausdintiniai) vadovėliai; Vadovėlių šiuolaikiškumas; Prieinamumas.

ENThe age of information society opens prospects for life-long learning which needs specific learning tools. The article discusses how students of higher education schools evaluate modernity and accessibility of traditional learning tools – printed textbooks and highlights problems relevant for higher education schools and publishers.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Naudojimosi mokymo priemonėmis ir informaciniais šaltiniais ypatybės, studijuojant matematiką Klaipėdos valstybinėje kolegijoje / Judita Jonuševičienė, Birutė Garnienė, Odeta Vilniūtė. Mokslas ir edukaciniai procesai. 2010, Nr. 1 (10), p. 94-107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8911
Updated:
2018-12-17 11:51:11
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: