Šeimos įtaka paauglių dvasiniam tapsmui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos įtaka paauglių dvasiniam tapsmui
Alternative Title:
Influence of the family on the spiritual formation of teenagers
In the Journal:
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTDvasinis tapsmas, kaip autentiškų santykių su pasauliu visuma, grindžiamas tiesos, gėrio, grožio, šventumo vertybėmis, prasideda dar kūdikystėje, todėl šeimos poveikis šiame amžiaus tarpsnyje yra lemiamas, nors nebūtinai pozityvus. Tačiau neaišku, kiek šeima šiam procesui daro įtakos paauglystėje. Tyrimo objektu pasirinkta vyresniųjų paauglių požiūriai, išgyvenimai ir poelgiai. Tikslas – atskleisti šeimos poveikį vyresniųjų paauglių dvasinių vertybių intemalizacijai, nustatyti vyresniųjų ir paauglių dvasinių vertybių internalizacijos sąsajas su šeimos sudėtimi, savijauta namie, požiūriu į tėvus. Tyrime dalyvavo 1257 įvairių tipų mokyklų VII,VIII, IX klasių moksleiviai. Tyrimo duomenys paneigia hipotezę, kad šeima daro reikšmingą įtaką paauglių dvasiniam tapsmui. Šeimos struktūra labiau siejasi su dorovę (ištikimybę, dvasinį vienumą, užuojautą, atlaidumą), savijauta namuose – grožį ir tikėjimą, požiūris į tėvus – dorovę ir tikėjimą įkūnijančiomis vertybėmis. Stipriausios šeimos sąsajos yra su tikėjimo vertybėmis, o silpniausios – su pažinimu (protingumu). Savijauta namie yra itin reikšmingas paauglių dvasinio tapsmo veiksnys, nes turi sąsajas su visais dvasinių vertybių internalizacijos lygmenimis, bet stipriausias sąlytis esti su paauglių elgesiu. Savijauta namie nepriklauso nuo šeimos struktūros, šeimos narių lyties, pasaulėžiūros nuostatų, bet turi stiprų ryšį su mokymosi rezultatais, sėkme.Reikšminiai žodžiai: Šeima; Paauglių dvasinis tapsmas; Paaugliai.

ENThe influence of a family on children's training is generally acknowledged. In this article the influence of a family on the spiritual formation of elder teenagers is surveyed. The investigation identified that the structure of a family is mostly related to the values which embody morals. Teenagers, brought up in families with both parents, have a more positive attitude toward faithfulness and spiritual unity than children from split families; and the children from large families evaluate sym¬pathy, lenience, and beauty more favorably than those who come from families with only one parent. It was discovered that there are close connections between self-feeling and a teenager's behavior, especially that one which embodies faith and beauty. However, the contact between self-feeling in the family and evaluation of one's own knowledge is not close, although this connection with the results of studies and experienced success is tight. The attitude toward parents is most closely related to the moral (especially sympathy) and faith values. These values have much closer links with the attitude toward the mother than toward the father. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8907
Updated:
2018-12-17 11:40:25
Metrics:
Views: 13
Export: