Mokyklos ekologinė būklė : pedagogų nuomonių interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos ekologinė būklė: pedagogų nuomonių interpretacija
Alternative Title:
The Ecological state of schools a review of the opinions of the pedagogues
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 222-226
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Geografinė padėtis; Ekologinė būklė; Aplinka.
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Ekologinė būklė; Geografija / Geography; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis konkrečiais tyrimo duomenimis, atskleidžiami šiuolaikinių Lietuvos ugdymo įstaigų ekologinės būklės ypatumai. Mokyklos ekologinė būklė – natūralių būsto ir aplinkos sąlygų visuma, teigiamai veikianti mokyklos bendruomenės gyvenimą. Mokyklų ekologinę būklę apibūdina tokie faktoriai: mokyklos geografinė padėtis, mokyklos, kaip būsto, ekologinė būklė bei mokyklos teritorijos apželdinimas ir joje esantys pašaliniai objektai. Ekologinę mokyklų būklę vertina jose dirbantys pedagogai (354 pradinių, bendrojo lavinimo ir gimnazijų ), geriausiai išmanantys šias problemas ir kasdien su jomis susiduriantys. Straipsnyje nurodomos trys pagrindinės problemos, turinčios įtakos mokymui ir mokymuisi: mokyklų geografinė padėtis, mokyklos, kaip būsto, ekologinės problemos ir mokyklų aplinka. Nepakanka kryptingų šiuolaikinės mokyklos ekologinės būklės tyrimų. Blogėjant mokyklų ekologinei būklei, aktualios tampa tokios problemos: blogos higieninės-sanitarinės sąlygos, renovuotina pastatų būklė, prastas mokinių maitinimas, mokyklų teritorija ir joje esantys objektai blogina mokyklų ekologinę būklę. Tik 26,84% respondentų, atsižvelgdami į mokyklos ekologinę būklę, ją drįsta vadinti „antraisiais namais“. Ekologinę mokyklų būklę turėtų analizuoti mokslininkai, sveikatos priežiūros specialistai. pedagogai, valstybės tarnautojai. Tik bendras visų institucijų darbas padės šiuolaikinei mokyklai pagerinti jos ekologinę būklę.

ENOn the basis of specific survey findings, the article reveals the peculiarities of environmental situation in modern Lithuanian educational institutions. Environmental situation at school is a combination of natural conditions of accommodation and environment having positive influence on the life of school community. Environmental situation at school is defined by the following factors: geographic location of school, environmental situation of a school as an accommodation, planting of school territory and lateral object wherein. Environmental situation at schools was evaluated by pedagogues (354 pedagogues from primary, general education schools and gymnasiums) who are best cognisant of these problems as encounter them every day. The article identifies three basic problems having impact on teaching and learning - geographic location of schools, environmental problems of a school as an accommodation and school surroundings. Purposeful research of the environmental situation at present-day schools is not enough. With the deterioration of the environmental situation of schools, the following problems become relevant: poor health conditions, the need to renovate school buildings, poor catering, school territory and object wherein deteriorate the environmental situation at schools. Only 26.84% of the respondents, in view of the environmental situation at schools, dare call it “second home”. Environmental situation at schools should be analysed by scientists, health care specialists. Pedagogues and public servants. Only joint effort of all the institutions will contribute to improving the environmental situation of the present-day school.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8903
Updated:
2018-12-20 22:55:32
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: