Discovering the empire: Julija Pranaitytė’s guidebook to Europe and Asia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Discovering the empire: Julija Pranaitytė’s guidebook to Europe and Asia
Alternative Title:
Imperijos atradimas: Julijos Pranaitytės vadovas po Europą ir Aziją
In the Journal:
Lithuanian Historical Studies. 2019, vol. 23, p. 1-24
Keywords:
LT
Julija Pranaitytė; Kelionės; Šiuolaikinis turizmas; Rusijos imperija.
EN
Julija Pranaitytė; Travel; Modern tourism; Russian Empire.
Summary / Abstract:

LTXIX ir XX a. sandūros lietuvių inteligentės Julijos Pranaitytės Vadovo po Europą ir Aziją, išleisto 1914 m., reikšmingumą lemia ne vien tai, jog teksto autorė - pirmoji lietuvė keliautoja moteris, išsamiai dokumentavusi XX a. pr. modernios turistės patirtį, o pati knyga yra pirmasis lietuviškai parašytas kelionių po XIX a. pab. Rusijos imperiją vadovas. Pranaitytės kelionių aprašymai turėjo aiškią paskirtį - suteikti praktinių žinių apie modemėjantį ir vis mobilesnį pasaulį. Šis vadovas yra inteligentijos (stiprių katalikiškų pažiūrų) atstovės pastanga perspėti judrėjantį, tačiau dar menkai išsilavinusį darbininkų klasės skaitytoją apie galimus pavojus likti apgautam ar suvežiotam, patiklios skaitytojos čia perspėjamos apie prekybos žmonėmis pavojus. Vadovas taip pat yra ir pagalbos ranka vidurinio sluoksnio keliautojui - šis numanomas skaitytojas čia galėjo rasti patarimų, ką verta turėti su savimi kelionėje, kaip bendrauti ir ko tikėtis, ką vertingo galima pamatyti turint laisvą valandėlę. Vadove, kuriame sugulė autorės įspūdžiai iš 1911 m. kelionės, aptinkama su autorės pozicijomis susipynusi bendresnė problema: kokiomis kitų kultūrų ir tautų reprezentacijomis dalijosi XX a. pr. lietuviai ir ką jos reiškė to laikotarpio religiniame, imperiniame ir tarptautiniame kontekste. Kaip dažnai būna kelionių literatūroje, istorija čia taikoma selektyviai, atsižvelgiant į dominuojantį kultūrinį monologą. Tai Pranaitytės vadovas skirtas aiškiam tikslui: skleisti vakarietiškosios ir krikščioniškosios kultūros moralinio bei religinio pranašumo viziją. Rusijos imperijos vakarinėje dalyje, kurioje gyveno šios knygos tikslinė auditorija, kartu raginama įsitraukti į lietuvių nacionalinį judėjimą.Šioks būsimiems keliautojams pateikiamas receptas yra gana paradoksalus: nors ir siekiama vaduotis iš imperinės priklausomybės, dažnu atveju, religinės ir kultūrinės imperijos vertės tampa kultūriniu pagrindu atrandant svetimus kraštus. [Iš leidinio]

ENThe significance of "Iš kelionės po Europą ir Aziją (1914)", the guidebook by Julija Pranaitytė, a Lithuanian intellectual from the tum of the 19th and 20th centuries, depended not just on the fact that the author was the first Lithuanian fem ale traveller to comprehensively document the experiences of a modem tourist in the early 20th century, but that the book itself was the first guidebook to the Russian Empire to be published in Lithuanian. The guidebook is an attempt by member of the intelligentsia with strong Catholic views to provide practical information about a modernizing and increasingly mobile world. Thus, the intended target of Pranaitytė book is twofold Firstly, it is more mobile yet still poorly educated working-class reader who is being constantly warned about possible threads of being fooled or cheated The reader couldfind advice in guidebook about things worth having while travelling, how to communicate, and what to expect. The guidebook also provides historical information about places visited, cultural insights, similarities and differences to Western society in such, a way the book could be interesting and useful for middle-calls traveler as well There is also a more general problem relating to the author’s approach to the guidebook: what representations of different cultures and nations did early 20th-century Lithuanians share, and what did these representations mean in the religious, imperial and international contexts of the time? As is often the case in travel literature, history is presented here selectively, taking into account the dominant cultural monologue. It has a clear purpose in Pranaitytė’s guidebook: to spread a vision of the moral and religious superiority of Western and Christian culture.However, having in m ind that growing number of workers and middle class were engage in Lithuanian national movement at the beginning of 20th century, this prejudges becomes paradoxical because Empire's religious and cultural values are shown as cultural foundation for discovering new parts of late Russian Empire. [From the publication]

ISSN:
1392-2343
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88973
Updated:
2020-11-02 16:06:12
Metrics:
Views: 61    Downloads: 1
Export: