Mokytojų rengimas senajame Vilniaus universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų rengimas senajame Vilniaus universitete
Alternative Title:
Training teachers in old Vilnius University
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 62, p. 152-155
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LT1773 m. įkurta Edukacinė komisija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos valstybėje vykdė radikalią švietimo reformą, kurios viena svarbiausių sudedamųjų dalių buvo parengti mokytojus, gebančius dirbti pagal naujus principus formuojamose mokyklose. Straipsnyje aptariamos apygardų mokyklų mokytojų rengimo programos ir jų įgyvendinimo eiga, kalbama apie Mokytojų instituto (seminarijos), veikusio Vilniaus universitete, auklėtinius. Atlikta analizė atskleidė Mokytojų instituto veiklą Vyriausioje mokykloje ir imperatoriškame universitete. Mokytojų instituto įkūrimo Vilniaus universitete tikslas buvo parengti apygardų mokyklų mokytojus, gebančius spręsti Edukacinės komisijos reformos iškeltus uždavinius. Vilniaus universitete rengiant mokytojus buvo įgyvendintas naujas svarbus principas, pagal kurį studijuojančiajam suteikiamas platus bazinis pasirengimas, formuojantis gamtamokslinę pasaulėžiūrą. Be to, tuometinėje instituto mokymo programoje buvo įtvirtinta tendencija suteikti būsimiesiems mokytojams praktinių įgūdžių. Pedagogikos disciplina Vilniaus universitete nebuvo įvesta, tačiau mintis apie Pedagogikos katedros steigimo būtinybę jau buvo iškelta. Mokytojų seminarijos nuostatai skatino akademinę karjerą, ne vienas iš jos auklėtinių tapo žymiu Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų mokslininku.

ENThe Education Commission, established in 1773, performed a radical education reform in the Grand Duchy of Lithuania and Poland; one of its most important purposes was preparing teachers able to work in schools formed based on new principles. The article discusses teacher preparation programmes as well as their implementation, and talks about students of Teachers Institute (seminary) which functioned at Vilnius University. The analysis disclosed activities of Teachers Institute within the Chief School and the Imperial University. The purpose of initiating Teachers Institute at Vilnius University was to prepare teachers for circuit schools that would have been able to perform tasks raised by the reform of the Education Commission. While preparing teachers Vilnius University implemented new extremely important principle, i. e. delivering broad basic preparation which forms students’ outlook from a view of natural sciences. In addition, the programme of then institute strengthened the tendency to equip future teachers with practical skills. Pedagogy was not taught at Vilnius University, however, the idea to establish the department of pedagogy was there. The provisions of Teachers Seminary encouraged aspiring for an academic career; a number of its pupils became the great scientists of Vilnius University and other higher education institutions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai / Romanas Vasiliauskas. Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 20, p. 22-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8869
Updated:
2018-12-17 10:59:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: