Dainų švenčių Šokių diena : statistinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainų švenčių Šokių diena : statistinė analizė
Alternative Title:
The Dance day of Song festival: statistical analysis
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 1, p. 34-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dainų šventės; Šokių diena; Liaudies šokiai, lietuvių; Songs festival; Dances day; Lithuanian national dances.
Keywords:
LT
Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Liaudies kultūra / Folk culture.
EN
Dances day; Lithuanian national dances; Songs festival.
Summary / Abstract:

LT2003 m. birželio 30 – liepos 6 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio lietuvių dainų šventė. Straipsnyje aptariama viena iš dainų švenčių sudedamųjų dalių – Šokių diena. Trims respondentų grupėms sudarius atskiras anketas, nuo 2002 m. apklausta 635 žmonės. Darbo tikslas – respondentų, mačiusių Dainų švenčių Šokių dienos koncertus, atsakymų statistinė analizė. 85 proc. apklaustųjų žiūrovų mano, kad į Dainų švenčių renginius žmonės noriai eina. 58,6 proc. respondentų teigia, kad tarybmečio ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu rengtos Dainų šventės skiriasi. Kiti respondentai buvo jaunesni, tad švenčių palyginti negalėjo. Pagrindinis skirtumas – kitokia švenčių režisūra, skirtingas repertuaras. Pažymima, kad tarybinio laikotarpio šventėse buvo privalu rodyti ideologinius šokius. Tarybinės Dainų šventės buvo geriau finansuojamos. Nepriklausomoje Lietuvoje organizuotos vienijo ne tik tautą, bet ir viso pasaulio lietuvius. Dauguma tautinių šokių kolektyvų vadovų mano, kad specialiai Dainų šventei sukurti šokiai, atliekami masiškai, atrodo kur kas įspūdingiau ir gražiau. Tačiau jiems išmokti reikia daugiau darbo, o tokie šokiai labai trumpalaikiai, nes vėliau kolektyvų repertuaruose jų nelieka. Specialiai šventėms kuriami šokiai naujoviškesni, juose ieškoma naujų išraiškos formų, choreografinių sprendimų. 92,8 proc. respondentų teigė, kad Dainų šventės reikalingos, turi būti ir toliau organizuojamos. Jų supratimu, šie renginiai yra svarbūs ir būtini, jie – mūsų tautos kultūros dalis. [Iš leidinio]

ENFrom the 30th of June till the 6th of July of 2003 Song festival was held in Vilnius involving Lithuanians from all around the world. The article discusses one part of song festival, i.e. the Dance day. Since 2002, 635 persons participated in survey after three groups of respondents have concluded separate questionnaires. The purpose is to provide statistical analysis of the answers from the respondents who saw the concerts of the Dance day of Song festival. 85% of the questioned audience think that people willingly visit the events of Song festivals. 58.6% of respondents claim that Song festivals organized during the Soviet period and during the period of Independent Lithuania differ. The rest part of respondents were younger, therefore they could not compare the festivals. The main difference is different direction of festivals and different repertoire. During festivals of the Soviet period it was obligatory to show ideological dances. The festivals organised in the Independent Lithuania unified not only the nation, but also the Lithuanians from all around the world. The leaders of folk dance groups think that the dances created especially for Song festival look much more impressive and nice when performed on a mass scale. But a lot of time is necessary to learn them and such dances are momentary because later they are removed from the repertoire of dance groups. 92.8% of the respondents believe that Song festivals are necessary and should be organised. They realise that these events are important and necessary, because they are a part of our national culture.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8861
Updated:
2018-12-17 11:21:09
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: