Medikų profesinės etikos gerovės reikšmė visuomenės klestėjimui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medikų profesinės etikos gerovės reikšmė visuomenės klestėjimui
Keywords:
LT
Medicinos darbuotojo gerovė; Mediko gerovė; Profesinė etika; Psichosocialinė gerovė.
EN
Medical employee well-being; Professional ethics; Professional well-being; Psychosocial prosperity; Psychosocial well-being.
Summary / Abstract:

LTMedikų profesijos atstovams pasiekti gerovę - tai vienas iš būdų būtų mažinti darbuotojų, visuomenės ilgalaikį sergamumą bei pasekmes ir su tuo susijusias išlaidas. Reikia kurti gerovės programas ir įgyvendinti (Roslender, Stevenson 2006, Kumar, Lybeck 2009). Gerovė nuo antikos laikų - didžiausia žmogaus ir visos visuomenės siekiamybė. Kaip teigia M.P.Cooper (2008) gerovei šiandien skiriamas ypatingas dėmesys. Darbadaviai pastebimai pradeda suprasti ir skirti didelį ypatingą dėmesį darbuotojų sveikatai. Organizacijai yra naudinga investuoti į darbuotojų gerovę, nes tai lemia ir organizcijos intelektinį kapitalą (Roslender, Stevenson, Kahn, 2006). Darbuotojų gerovė yra susijusi su didesne profesine sėkme, didesnėm pajamom, bendru produktyvumu (Almeida, Ahreans, 2011). Darbuotojai, kurie jaučiasi patenkinti, yra produktyvesni, patikimesni, kūrybiškesni, ir lojalesni organizacijai (Garg, Rastogi, 2009). Asmeninė gerovė yra susijusi su prosocialiomis, demokratinėmis nuostatomis, aktyvi gerovė yra būtina kuriant stabilią, produktyvią ir efektyviai funkcionuojančią visuomenę. [Iš leidinio]

ENAchieving wellness for health professionals is a way to reduce the number of people (society members, employees) suffering from long-term illnesses and their sequelae, and to decrease the related expenses. This is why wellness programs need to be developed and implemented (Roslender, Stevenson 2006, Kumar, Lybeck 2009). Snice the ancient times, wellness has been the highest goal of man and the entire society. According to M. P. Cooper (2008), special attention is given to wellness these days. Employers have notably realized its importance and are starting to pay more attention to the health of their employees. Investing into the wellness of their employees is beneficial for companies because it affects the intellectual capital of the company io question (Roslender, Stevenson, Kahn, 2006). The wellness of employees is related to higher professional success, larger income and general efficiency (Almeida, Ahreans, 2011). Employees who feel satisfied are more efficient, reliable, creative and loyal to their company (Garg, Rastogi, 2009). Personal wellness is closely tied in with pro-social and democratic ideals. Active wellness is essential for the development of a stable, productive and effectively functioning society. [From the publication]

ISBN:
9786094810404
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88499
Updated:
2021-02-02 19:06:37
Metrics:
Views: 13
Export: